Til hovedinnhold

Blikket rettet mot internasjonale trender i arbeidsmarkedet

Fagforbundet og yrkesseksjonen setter søkelyset på svart økonomi ved å invitere internasjonale eksperter til Norge 4. februar 2020. Jonas og Erna kommer. Kommer du?

20.09.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 05.06.2020

Norge påvirkes av internasjonale trender i arbeidsmarkedet. Et eksempel på dette var oppblomstringen av det britiske konseptet New Public Management på 90-tallet. Under årets Svart økonomi-konferanse inviterte Fagforbundet og Res Publica gravejournalist og forfatter James Bloodworth til å fortelle om arbeidsforholdene ved bedrifter innen den nye digitaløkonomien. Amazon, Uber og andre store internasjonale selskaper har som foretningsmodell å leie inn arbeidskraft på korte og midlertidige kontrakter, hvor den ansatte har usikker inntekt, ofte ikke fast arbeidsted, samt mangefull pensjon. Den "ansatte" er i realiteten ansatt i selskapet, men formelt selvstendig næringsdrivende. På denne måten undergraves arbeidernes rettigheter for at selskapet skal ha høyest mulig fortjeneste. Samtidig med dette skatter ofte ikke selskapene til landet hvor omsetningen finner sted. I stedet benytter virksomhetene seg av kompliserte selskapsstrukturer som umuligjør riktig skattelegging. De fleste av selskapene har base i skatteparadiser. 

Yrkesseksjonen ønsker å være i forkant av internasjonale trender på dette området. Det er viktig å ha kontakt med internasjonale fagmiljøer for å være godt forberedt når globale utfordringer rammer oss her i Norge. Til Svart økonomi-konferansen 2020 ønsker vi på nytt å invitere anerkjente spesialister, slik at vi får innsikt i hvilke utviklinger vi må være oppmerksomme på. 

Svart økonomi-konferansen avholdes 4. februar neste år, og vi har blant annet invitert to internasjonale eksperter på svart økonomi-feltet. De vil sette søkelyset på bekjempelse skatteundragelse og skatteparadiser, slik at skatteprovenyet tilfaller fellesskapet. Vi vil også få en forrykende duell mellom statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre.

Husk også at Oliver Bullough, journalist og forfatter av boken Pengeland, kommer til Oslo 22. oktober for å lansere boken "Pengeland" på norsk. 

Gjennom alle historiene i boken fletter forfatter Oliver Bullough inn en rød tråd: Når finansinstitusjoner i Europa og USA har blitt sentre for hvitvasking, er noe fundamentalt galt med hvordan økonomien fungerer. Skatteparadiser, maltesiske pass, korrupsjon, amerikansk hemmelighold, skallselskaper i Panama, truster i Jersey, stiftelser i Liechtenstein − når de superrike på denne måten kan betale seg fri fra gjeldende lover og regler, undergraves demokratiet.  

Les mer: https://tankesmienagenda.no/event/boklansering-og-debatt-pengeland/details

Om New Public Management: https://www.dagsavisen.no/debatt/seks-alternativer-til-new-public-management-1.460599

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?