Til hovedinnhold

Fagforbundet reagerer på usosialt kutt i AAP for unge

DSC_0208

DSC_0208

Regjeringa sitt forslag om å kutte minstesatsen i AAP for unge under 25 år er en ussel måte å finansiere arbeidet med å få unge ut i jobb, mener Fagforbundet.

10.10.2019 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 09.04.2021

Samlet sett har regjeringa regnet ut at kuttene vil gi en innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til å styrke Navs oppfølging av unge mottakere av AAP.

– Ingen annen brukergruppe finansierer sin egen tjeneste slik regjeringen nå legger opp til de unge mottakerne av AAP skal gjøre, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Fagforbundet mener dette skjer i feil rekkefølge. Vi må først se effekt av tiltakene før ytelsen reduseres for sårbare grupper. Vi er ikke enige i regjeringa sitt premiss om at man blir frisk eller kommer raskere i jobb bare man har det vanskelig nok øknomisk.

Regjeringen kutter 60 000 kr i minsteytelsen til unge uføre. Arbeidsavklaringspengene (AAP) skal reduseres fra 198.000 til 130.000 kroner for nye mottagere under 25 år. Fagforbundet registrer at de fleste innsparinger av statlige ytelser til brukere, stort sett fører til økte utgifter på kommunens sosialbudsjett.

Behovet for oppfølging er sammensatt og de unge trenger en mer helhetlig oppfølging og koordinering av ulike aktører i nærmiljøet. Vi må sørge for flere ressurser på NAV-kontorene og styrke oppfølgingstjenesten i motsetning til regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reformen) som går utover de ansatte i stat og kommune som jobber med oppfølging.

Les også: Nav-ansatte «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt (Dagsavisen)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?