Til hovedinnhold

Status statliggjøring av skatteoppkrevingen

DSC_0223

DSC_0223

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å legge ned alle de 237 kommunale kemnerkontorene, og overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Klikk her for å lese om hvordan Fagforbundet jobber med saken.

11.10.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 18.10.2019

I regjeringens utkast til statsbudsjettet for 2020 foreslås det å legge ned alle de 237 kommunale kemnerkontorene, og overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Virksomhetsoverdragelsen vil omfatte samtlige 1279 årsverk ved dagens 237 skatteoppkreverkontorer. I tillegg blir 68 ansatte ved Skatteetaten som i dag jobber med veiledning av ansatte ved kemnerkontorene berørt. Totalt foreslår rejgeringen en reduksjon ved virksomhetsoverdragelsen på 429 årsverk.

Trond Finstad, leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon nasjonalt, er også medlem i Fagforbundets øverste ledelse. Finstad er politisk ansvarlig for å håndtere Fagforbundets arbeid med denne saken framover.

Det er opprettet en intern faglig arbeidsgruppe sammensatt av både tillitsvalgte, ansatte ved ulike kemnerkontorer og administrativt ansatte ved hovedkontoret. I tillegg er det opprettet en koordineringsgruppe ved Fagforbundets hovedkontor. Øverste leder i Fagforbundet Mette Nord og Trond Finstad møter mandag 14. oktober til høring i Finanskomiteen vedrørende forslaget. Her kommer de til å ta opp Fagforbundets standpunkter til forslaget.

Fagforbundet mener at en statliggjøring av skatteoppkrevingen vil være et stort tap for landets kommuner, gjøre avstanden mellom innbyggere og skatteoppkreverne større og kommunikasjonen og løsningsrommet svakere.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?