Til hovedinnhold

Status statliggjøring av skatteoppkrevingen per 15. november 2019

Under finner du en oversikt over Fagforbundets arbeid den siste tiden i forbindelse med regjeringens forslag til statliggjøring av skatteoppkrevingen

15.11.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 15.11.2019

Regjeringen har som kjent i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 foreslått å legge ned alle dagens 227 skatteoppkreverkontorer, og overføre dagens ansatte til Skatteetaten.

Siden regjeringen la fram dette i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 den 7. oktober 2019 har Fagforbundet:

 • Nedsatt en faglig arbeidsgruppe som består av medlemmer på skatteoppkreverkontorer og fagpersoner i administrasjonen ledet av Trond Finstad, leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon og AU-medlem
 • Deltatt i høring i Finanskomiteen 14. oktober: Her var Fagforbundet representert ved leder Mette Nord og leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Trond Finstad. Både skriftlig og muntlig innspill levert
 • Utarbeidet notater, argumenter, maler og en ABC for politisk arbeid som har blitt spredt til forbundsregioner og fagforeninger
 • Samarbeidet med NTL og NKK (Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund)
 • Jobbet politisk med partiene på Stortinget på nasjonalt nivå
 • Representert LO kommune i Samarbeidsutvalget nedsatt av Finansdepartementet. Her har det vært to møter: ett torsdag 31. oktober og ett torsdag 14. november. Trond Finstad har representert Fagforbundet og LO Kommune her, og vil også gjøre dette videre i prosessen. Fram til nyttår vil Samarbeidsutvalget møtes hver onsdag, og vi vil sende ut relevant og ny informasjon fra disse møtene fortløpende til forbundsregioner og fagforeninger
 • Besøkt mange forbundsregioner og kemnerkontorer: Trond Finstad, leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon nasjonalt, har blant annet besøkt skatteoppkreverne i Askim og Bergen, samt forbundsregionene i Buskerud, Vestfold, Telemark og Hordaland for å informere om utviklingen i prosessen. Neste uke vil han også besøke Innlandet forbundsregion, og uka etter Østfold forbundsregion. Dersom andre inviterer oss til å holde informasjonsmøter framover stiller vi gjerne opp på dette.

 

Deltakelse i formelle prosesser

 • 7. oktober 2019 - Statsbudsjettet ble lagt frem
 • 14. oktober 2019 - Høring Finanskomiteen
 • 31. oktober 2019 - Partene invitert til møte med Finansdepartementet med tema informasjon, gjennomføring og nedsettelse av samarbeidsutvalg. Videre ukentlige møter fram til nyttår.
 • 13. desember 2019 - Statsbudsjettet vedtas på Stortinget
 • 1. juni 2020 - Skatteoppkreveren overført til Skatteetaten (dersom regjeringen får gjennomslag for forslaget)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?