Til hovedinnhold

Sikkerhetsbrudd i skoleapp får politiske konsekvenser i Bergen

(Foto: Elin Aune Dromnes)

Byrådet i Bergen må trolig gå etter sikkerhetsbrudd i en skoleapp, også kjent som Vigilo-skandalen. Dette viser at brist i IKT-sikkerhet og personvern i kommunal sektor kan få alvorlige politiske konsekvenser.

24.01.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 31.01.2020

I Bergen ble foreldre uten foreldreansvar automatisk ble lagt til i en skoleapp. I alt gjelder dette 2576 barn. Tre av dem bor på hemmelig adresse, og ti har familieforhold som gjør at en av foreldrene ikke skal ha noen form for informasjon om barna.

NRK forteller om at en barnefar uten foreldreansvar fikk en autogenerert epost med informasjon om innlogging, samt navnet på skolen der barnet hans er elev. Vurderinger etter barneloven om slike opplysninger kan skade barnet om far får tilgang til dem, ble ikke gjort.

Årsaken, ifølge både leverandør og kommune, skyldes mangler ved import av opplysninger fra Folkeregisteret. Oppdateringer har sørget for at informasjon om blant annet besøksforbud forsvant. Leverandøren Vigilo går langt i å skylde på kommunene, mens kommunene ikke var klar over at oppdateringene hadde denne effekten.

Kontrasten blir slående til sakene fra tidligere. Førsteklasseforeldrene i Oslo får som hovedregel ikke lenger utdelt klasselister av personvernhensyn. Her eksisterer altså en forsiktighet med personlige opplysninger som overstyrer alle praktiske hensyn for foreldre.

Les mer i Bergens tidende her: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/K3RGAe/byraadskrise-i-bergen-flertall-for-mistillit-mot-skolebyraaden

Mer om Vigilo-skandalen: https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/awkEK5/aftenposten-mener-opproerende-og-potensielt-farlig-sikkerhetsbrudd

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?