Til hovedinnhold

Hvordan skal du følge opp en lærling i bedrift?

Som kollega, faglig leder eller instruktør er dere lærlingenes støttespillere i lærebedriften. Sammen skal dere sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

29.01.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 14.02.2020

Som regel vil mange personer være involvert i opplæringen av en lærling. Opplæringsloven pålegger lærebedriftene å ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som skal ha ansvaret for opplæringen, og se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Hver enkelt bedrift skal ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene. Noen bedrifter velger også å utpeke en fadder til lærlingene som skal sørge for at lærlingen finner seg godt til rette i bedriften.

Bedriftens størrelse har ofte mye å si for hvordan bedriften fordeler oppgaver og ansvar knyttet til arbeidet med lærlingene. I små virksomheter hender det at instruktør, faglig leder og daglig leder er en og samme person. I store bedrifter kan det være mange instruktører og flere faglige ledere. Faglige ledere kan være med i den daglige oppfølgingen av lærlinger selv om bedriften har utpekt en eller flere instruktører.

 Les mer her: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-opp-larlinger/

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?