Til hovedinnhold

Versjon 2.0 av veileder for overføringsprosessen av skatteoppkreverne

Samarbeidsutvalget har kommet med ytterligere anbefalinger knyttet til den praktiske håndteringen av overføringen. Den omtaler blant annet omstillingsmidler knyttet til pendling og flytting, pensjon/AFP, ferieavvikling sommeren 2020 og håndtering av overtid

31.01.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 14.02.2020

Vedlagt følger versjon 2.0 av veileder.

Endringene er tatt inn i kapitlene 10 og 11 i veilederen. Alle endringer er markert med gult i dokumentet.

Det gjøres en nærmere avklaring av hvordan lønnsoppgjøret i 2020 håndteres.

For spørsmål i denne saken. Ta kontakt med din tillitsvalgt!

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?