Til hovedinnhold

Insam tilbyr masteremne 2020-2021: Ledelse, innovasjon og demokrati

Ledelse, innovasjon og demokrati er et skoleringsopplegg for ledere som må forholde seg til stadig mer komplekse samfunnsutfordringer. Et eksempel er klima- og naturkrisen som har aktualisert behovet for innovasjonsprosesser der næringsaktører, politikere, innbyggere og forvaltning samarbeider på nye måter.

14.02.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 14.02.2020

Studiet kombinerer relevant teori, ny forskning, praktiske erfaringer, metode, gruppeprosesser og arbeid med egen prosjektoppgave. Pensum er variert og utradisjonelt, og inneholder alt fra klassikere fra verdenslitteraturen til aktuelle rapporter fra pågående forskning. Refleksjon over egen rolle og praksis står sentralt. Oppgaven gjennomføres i grupper på 2-3 personer, og baseres på reelle behov i egen eller andres organisasjon. Samlingene gjennomføres i Drammen, Aalborg, Malmø og Athen, og ledes av Lars Wang og Nina Solberg i insam.

Studiet er tilrettelagt for ledere i privat, ideell og offentlig sektor. Til nå har ledere som arbeider med disse temaene deltatt:

– Grønn næringsutvikling
– Bærekraftig by- og stedsutvikling
– Helse og samhandling
– Folkehelse og kultur
– Politikk og samfunnsutvikling forøvrig

Nytt kull starter opp i oktober 2020.


Les mer her: https://www.insam.no/portfolio/ledelse-innovasjon-og-demokrati/

Les mer om Insam her: https://www.insam.no/om-insam/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?