Til hovedinnhold

Tips til personvernombud

Vet du hvem personvernombudet på din arbeidsplass er? De fleste offentlige etater, herunder alle kommuner, skal ha eget personvernombud. Personvernombudet er en ressursperson, og litt vaktbikkje, som hele tiden har personvernets beste i mente. Personvernombudet skal hjelpe virksomheten å sette personvern høyt på agendaen både i det daglige og i nye prosjekter, og skal være behjelpelig med å gi råd og veiledning for både ansatte og registrerte – slik som kunder eller brukere.

21.02.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 21.02.2020

Noen nye personvernombud kommer til dekket bord der virksomheten allerede har god oversikt over egne behandlinger og har gode rutiner og internkontrollsystemer. Andre ombud starter på bar bakke, og må bygge opp systematikk og kompetanse om personvern i virksomheten fra grunnen.


Se datatilsynets tips til personvernombud her:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/tips-til-personvernombud/

Se sjekkliste for vikrsomhetens plikter i henhold til personvernregelverket: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/sjekkliste/

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?