Til hovedinnhold

Praktiske råd for tillitsbasert ledelse

I Sverige gjennomføres nå en tillitsreform i offentlig sektor. Målet er bedre tjenester til brukerne. Middelet er mindre målstyring og mer tillit til de ansatte. En av pådriverne i arbeidet er forsker Louise Bringselius. Her er hennes tips og råd.

04.06.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 09.04.2021

Tillitsbasert styring og ledelse er en samling prinsipper som har som mål å redusere unødvendig kontroll og formalisme i offentlig finansiert virksomhet. Bedre kvalitet på tjenestene til innbyggerne skal sikres ved å ivareta kompetansen og engasjementet til brukerne og medarbeiderne som møter brukerne.

Skal reformen lykkes, må tillit gjennomsyre hele virksomheten. I kultur og lederskap, i styring og oppfølging og i strukturer og tekniske system, slår Louise Bringselius fast med overbevisning.

Hun er forsker og dosent innen organisasjon og ledelse og ledet samarbeidet mellom 30 forskere i Tillitsdelegationen i perioden 2017-2019.

Ikke tilbakelente ledere

– Med mer tillitsbasert styring og ledelse kan ikke ledere bare sitte på hendene og fortelle medarbeiderne hva de skal gjøre. Det er ikke slik at tillit innebærer at lederne kan ta det lugnt. De kan ikke fraskrive seg ansvaret sitt, sier Bringselius.

– Tillitsbasert ledelse innebærer å spørre hva de ansatte har behov for og hva de som ledere kan gjøre for at medarbeiderne skal kunne levere. De må utøve det som kalles tjenende lederskap. Det krever mot og at leder legger fra seg prestisje.

– Lederne må tilpasse måten å lede på i samsvar med tilbakemeldinger fra brukerne og fra medarbeiderne på gulvet.

– Det innebærer å vende pilene. Styringssignalene i offentlig sektor kommer fremdeles ovenfra, men hovedinnretningen i tillitsbasert styring og ledelse er nedenfra og opp.

Praktiske råd

Louise Bringselius følgende forslag til virksomheter som vil innføre mer tillitsbasert styring og ledelse:

 1. Rydd opp og rens ut unødvendige mål, styringsindikatorer og regelverk.
 2. Gi løpende kunnskapsutvikling til personalet i førstelinjen.
 3. Involver medarbeiderne i beslutninger på alle nivåer. Snakk om medlederskap og ansvar for helheten.
 4. Sørg for lett tilgang til støtte og ressurser slik at medarbeiderne kan konsentrere seg om kjerneoppgavene.
 5. Administrasjonen skal støtte – ikke styre.
 6. Kontroll og tilsyn skal utføres med henblikk på læring.
 7. Kultur med høy takhøyde for tilbakemeldinger.
 8. Tilgi små feil. Reager på store feil.
 9. Ledere som er til stede og som støtter.
 10. Bort med silotenkning. Belønn helhetstankegang.
 11. Oppvurdering og belønning av personalet som har brukerkontakt.
 12. Løft fram eksempler på god innsats i intern og ekstern kommunikasjon. 
 13. Gi medarbeiderne i førstelinjen tid til og møteplasser for å bli kjent med hverandre og diskutere innovative og smarte måter å arbeide på.
 14. Gjør digitalisering til støtte, ikke til byrde.

Les mer her: https://www.idebanken.org/innsikt/intervju/praktiske-rad-for-tillitsbasert-ledelse

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?