Til hovedinnhold

Innsyn i e-post og private filer på arbeidsplassen

Hvilke regler gjelder for innsyn i din jobbepost?

19.06.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 26.06.2020

En arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer i to tilfeller. Det første er når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten, det andre er ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.

Når innsyn er tillat og hvordan arbeidsgiver i så fall skal gå frem, er regulert i en egen forskrift (Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale). Forskriften gjelder også sletting når arbeidsforholdet tar slutt.

Disse reglene gjelder både nåværende og tidligere arbeidstagere.

Les mer her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/innsyn-epost-filer/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?