Til hovedinnhold

Er det på tide å børste støvet av arkivarene?

Det er på tide å anerkjenne at kompetansen arkivarene har, er avgjørende når vi skal fortsette digitaliseringen i forvaltningen.

21.08.2020 av Lyra Lluka
Sist oppdatert: 26.08.2020

Flere har opplevd at sensitive opplysninger om dem er blitt lekket ut fra datasystemer til offentlige nettsteder, det siste tilfellet var i sommer. 10. juni avdekket NRK at det var blitt lekket sensitive opplysninger knyttet til 275 personer. Og at disse ble offentliggjort på Oslo universitetssykehus’ nettsider. 

Når regjeringen kommer med forslag til ny arkivlov, bør krav til hvordan saksbehandlingssystemene skal utformes komme i en ny forskrift til loven. Det er på tide å børste støvet av arkivaren og anerkjenne at kompetansen denne profesjonen har, er avgjørende når vi skal fortsette digitaliseringen i forvaltningen.

Allerede nå bør arkivansvarlige være mer delaktig i prosessen når nye saksbehandlings- og informasjonsprogrammer skal anskaffes. Disse personene eksisterer allerede i dag på alle forvaltningsnivåer i Norge.

Marianne Haukland, stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen har skrevet en artikkel for Kommunalrapport om viktigheten av å involvere de i organisasjonen som har kompetanse på feltet til å løse utfordringer også når man er heldigitale.

Les artikkelen her: https://www.kommunal-rapport.no/meninger/er-det-pa-tide-a-borste-stovet-av-arkivarene/121956!/ 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?