Til hovedinnhold

Fagforbundet, NTL og Fafo har lansert rapport: Offentlig sektor i den digitale skyen

Korona-krisen har skapt enorm vekst innen videotjenester og skybasert kommunikasjon. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby gode digitale tjenester, og hvilken rolle spiller skytjenester? Fafos nye undersøkelse viser at skytjenester for lagring er effektivt, men for dyrt, og at myndighetene i liten grad har drøftet spørsmål om nasjonal sikkerhet og digital autonomi.

21.08.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 17.09.2020

Fafo har, i samarbeid med Fagforbundet og NTL, undersøkt «sourcingstrategier» for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Målet har vært å undersøke hvilke strategier offentlige virksomheter følger for anskaffelse og bruk av IKT.

Rapporten ble lansert 3. september og berører altså både spørsmål knyttet til sikkerhet og nasjonal kontroll over offentlige data, og hvilken kompetanse som er nødvendig og tilgjengelig for offentlige virksomheter. 

Les rapporten her.

Skytjenestene spiller en stadig større rolle i utviklingen av IKT og digitale tjenester. Den norske regjeringen oppfordrer statlige virksomheter til å benytte seg av skytjenester, i et marked dominert av store kommersielle aktører.

Hvilke fordeler og hvilke ulemper mener offentlige virksomheter følger med skytjenestene, og hvilke utfordringer står virksomhetene overfor?

Fafos undersøkelse viser følgende:

  • Skytjenester for lagring kan være effektive, men offentlige virksomheter mener lagring av store datamengder foreløpig er for dyrt.
  • Offentlige virksomheter frykter å bli låst til skytjenester og at allmenne tjenester ikke alltid er tilpasset det offentliges behov. Gode avtaler er derfor nødvendig.
  • Myndighetene har i liten grad drøftet forhold knyttet til nasjonal sikkerhet og digital autonomi i de offentlige dokumentene som anbefaler bruk av skytjenester, slik det blant annet er gjort i Tyskland 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?