Til hovedinnhold

Hjemmekontor og HMS

Forskriften om arbeid i arbeidstakers hjem gjelder ikke for kortvarig eller tilfeldig arbeid. LO-advokatene mener at langvarige hjemmekontorløsninger i koronatiden omfattes av forskriften.

10.09.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 17.09.2020

For å sikre arbeidstakers helse og velferd skal arbeidsgiver forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Det stilles bl.a. krav til arbeidsutstyret og innemiljøet mv.


Kravene gjelder i prinsippet også for hjemmekontor, og det gir arbeidsgiver større utfordringer. Arbeidsgiver har f.eks. ikke tilgang til arbeidstakers hjem uten særskilt avtale. I praksis vil de behov arbeidstaker selv melder inn i forhold til arbeidsbord, stol mv måtte legges til grunn. I tvilstilfelle, eller ved uenighet om behovet, bør verneombudet involveres.
Forskriften om hjemmekontor - arbeid i arbeidstakers hjem - gjelder ikke for kortvarig eller tilfeldig arbeid.

I koronaperioden har mange hatt hjemmekontor som en langvarig ordning. Det gjør det vanskelig å hevde at forskriften ikke kommer til anvendelse.
Reglene om hjemmekontor er på noen punkter «utdaterte» og ikke tilpasset koronasituasjonen, og departementet har varslet en revisjon av reglene.
Link til gjeldende forskrift fra Arbeidstilsynet finnes her:

https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/forskrift-om-arbeid-i-arbeidstakers-hjem

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/hjemmekontor-og-hms/

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?