Til hovedinnhold

Fagforbundets ledere: Tillit fremfor kontroll på hjemmekontor

(Foto: Mette K. Haugen)

Over 3000 ledere er medlemmer i Fagforbundet. I sommer sendte faggruppe for ledere i Fagforbundet ut en spørreundersøkelse for å finne ut av hvilke utfordringer lederne står i og hvilke prioriteringer de må gjøre under koronakrisa.

15.10.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 22.10.2020

Kontroll eller tillit?

655 ledere har fullført undersøkelsen, der de har blitt spurt om alt fra hvilke kurs de kan tenke seg fra Fagforbundet, til hva som har vært mest utfordrende under koronakrisa. De fikk også spørsmål om hva de tenker er den viktigste kunnskapen/ferdigheten som leder i en tid med krise.

De kunne vektlegge egenskapene strukturert, motiverende, oppgaveorientert, relasjonsorientert, kontrollerende og tillitsbasert. 84 prosent svarer at de mener tillitsbasert ledelse er svært viktig. Like stor andel svarer at det er svært viktig å være motiverende. På tredjeplass ligger egenskapen strukturert, som 72 prosent mener er svært viktig.

– Mister noe på hjemmekontor

Lene Stensland er leder for servicetorget ved Sørlandet sykehus. Hun er medlem av faggruppen for ledere i Fagforbundet. Hun forteller at etter de måtte på hjemmekontor, kjente hun som leder på et savn:

– Når man er på hjemmekontor og fraværende som leder over lang tid, da mister jeg noe. Det er småpraten og fellesskapsfølelsen. Det er ikke like enkelt på telefon eller e-post. Det gjelder litt de ansatte imellom også. Vi ønsker å være en samlet gjeng. Det er fort gjort å miste samholdet. Det blir vanskelig uten den småpraten som jeg syns er viktig. I tillegg løser vi mye «i korridoren» og der og da, sier lederen og legger til:

– Det er utrolig å se hva vi greier å få til når det trengs når vi står sammen. På tvers av avdelinger. Jeg har latt meg imponere over samholdet rundt tanken om at «Dette skal vi få til. Dette skal vi klare sammen», samtidig som beredskapsmodusen vi har vært i er krevende over tid, sier Stensland.

Å motivere i en vanskelig tid

Undersøkelsen viser at ledere som Stensland har lagt liten vekt på kontroll under pandemien. Bare fem prosent av lederne har svart at de er svært opptatt av kontroll i krisetid. 95 prosent svarte at kontroll er svært lite viktig, ikke viktig eller litt viktig. Samtidig mener 60 prosent at de er svært opptatt av relasjonsorientert ledelse.

Svarene viser også at lederne er opptatt å motivere i en vanskelig tid. De ble spurt om hvilke syv momenter som er viktige under koronakrisa. Nesten alle svarer at de er svært opptatt av unngå smitte blant de ansatte. 85 prosent svarer det er svært viktig å omstille så raskt som mulig til ny arbeidssituasjon. 84 prosent svarer de er svært opptatt av å motivere sine ansatte i en krevende arbeidssituasjon.

Trond Finstad er leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon:

– Det har vært viktig for Fagforbundet å kartlegge hvilke utfordringer våre ledere står i under pandemien, og hvilke prioriteringer de har måtte gjøre. Vi ønsket mer informasjon om hvor lederne får støtte og bistand fra for å håndtere en krisesituasjon, og om de får den hjelpen de har behov for.

Les hele artikkelen i Fagbladet 

https://fagbladet.no/nyheter/dette-tenker-sjefen-nar-vi-jobber-hjemme-6.91.736783.b2e4f2b08c?fbclid=IwAR3FRcxTH3KIpdjYtBLTNWa6ubGWuxsszcn5gKeQEMFnzvVBFuEnnH9uVPU

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?