Til hovedinnhold

Har du lyst til å være en del av faggruppe Kontor?

Da to av våre medlemmer skal forlate faggruppe kontor, ønsker vi å supplere vår dyktige og kunnskapsrike faggruppe med to nye medlemmer. Dersom du jobber innen kontoryrkene, er faglig oppdatert og ønsker å bidra til at våre medlemmer innen kontor-området får et bedre tilbud, vil vi gjerne at du søker om å bli med i faggruppa! Vi ønsker nye medlemmer som jobber innen kontor og administrasjon, er medlem av Fagforbundet og som er ivrig etter å kunne bidra.

27.10.2020 av Henriette Sandvik
Sist oppdatert: 03.12.2020

Hva er en faggruppe?
For å ivareta våre medlemmer og yrkesgrupper best mulig har yrkesseksjonen opprettet faggrupper. Faggruppene består av yrkesaktive medlemmer og fungerer rådgivende overfor yrkesseksjonen. I tillegg initierer de relevante saker ovenfor styret. Målsetningen er å få et godt grunnlag for den yrkesfaglige satsingen.
Faggruppe kontor arbeider spesielt med å videreutvikle det faglige tilbudet til de aktuelle yrkesgruppene, og det arrangeres blant annet årlige konferanser tilpasset medlemmene i de aktuelle yrkesgruppene.

Hva gjør et medlem i en faggruppe?
Som faggruppemedlem får du muligheten til å påvirke hvordan Fagforbundet jobber med kontorfaget, hvilke tilbud vi gir og hvordan vi møter våre medlemmer.

 

Les om faggruppens retningslinjer her.

 

Fagforbundet dekker alle utgifter knyttet til reising, overnatting (ved behov), kost og eventuelt tapt arbeidstidsfortjeneste. 

For å søke ber vi deg sende inn CV og en kort søknad til: henriette.sandvik@fagforbundet.no.

Frist for å sende inn søknad er 1.desember 2020

Noen spørsmål?
Da er det bare å sende en e-post til henriette.sandvik@fagforbundet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?