Til hovedinnhold

Tiden er inne for overføring av skatteoppkreverne til Skatteetaten

Mandag 2. november begynner flere av våre medlemmer hos ny arbeidsgiver i Skatteetaten. Det har vært en krevende tid for mange av våre medlemmer, men nå er det meste på plass og vi ønsker dem lykke til hos ny arbeidsgiver.

30.10.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 05.11.2020

Fagforbundet har jobbet for å ivareta våre medlemmer i denne overføringen. Arbeidet har blant annet omhandlet innplasseringer, tilretteleggingstiltak, pensjon og lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer hos ny arbeidsgiver. 

Det har i denne prosessen vært et klart mål å beholde våre medlemmer i LO når de nå må bytte forbund. Vi har derfor jobbet tett med NTL og lykkes med at flertallet av Fagforbundets medlemmer nå overføres dit. NTL har nettopp avholdt et informasjonsmøte på Teams for disse medlemmene, men vil også avholde et nytt møte så raskt som mulig etter oppstart.

Fagforbundet jobbet i utgangspunktet for at skatteoppkreverfunksjonen skulle være kommunal. Når den politiske beslutningen ble vedtatt har vi jobbet med mål om å ivareta medlemmene så godt som mulig i denne prosessen. Vi skal nå følge nøye med på utviklingen i Skatteetaten og iverksette en evaluering av arbeidet når det er hensiktsmessig.

Tilslutt må det nevnes at de som nå begynner i Skatteetaten har vært trofaste og engasjerte medlemmer i Fagforbundet i mange år. Vi vil derfor benytte anledningen til å takke for at dere valgte å organisere dere i Fagforbundet. Vi ønsker dere lykke til videre:)

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?