Til hovedinnhold

Vi krever tydeliggjøring av regelverk for hjemmekontor

Reglene vi har for hjemmekontor er fra 2002 og er ikke tilpasset en pandemi-situasjon. LO og forbundene peker på flere mangler og har i møter med Arbeids- og sosialdepartementet bedt om en midlertidig ordning slik at arbeidsgivere og arbeidstakere vet hva de skal gjøre så lenge pandemien varer.

27.01.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 28.01.2021

Krever tydelige regler

Det er 4 hovedpunkter LO og forbundene har bedt om tydelige regler for, som forskriften fra 2002 ikke har regler for.

Arbeidstid: Bestemmelsene når det gjelder arbeidstid er betydelig endret i forhold til arbeidsmiljøloven. Blant annet er det ikke grense for alminnelig daglig arbeidstid. Reglene for søndags- og nattarbeid gjelder ikke, bortsett fra en grense på 8 timer for de som jobber om natten.

Arbeidsutstyr: Tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr bør det tydeliggjøres at er arbeidsgivers ansvar

HMS: Det er også usikkerheter knyttet til HMS. Etter forskriften skal arbeidsgiver, så langt som praktisk mulig, forsikre for at arbeidsforholdene er fullt forsvarlig og § 3-1 i Arbeidsmiljøloven om krav til systematisk HMS-arbeid gjelder, men andre viktige HMS- bestemmelser i arbeidsmiljøloven er unntatt. LO mener at arbeidsgiver må ha ansvar for å passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret. Det er ikke minst viktig når arbeid i arbeidstakerens hjem er pålagt og langvarig.

- Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres og eventuelt gjennomgås i forhold til arbeid som utføres i arbeidstakeres hjem eller lignende.

Som nevnt har LO, sammen med andre organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersida, siden tidlig i fjor høst diskutert disse problemstillingene i flere møter med Arbeids- og sosialdepartementet.

- Det hersker altså full forvirring om hva som gjelder i dagens situasjon. Men vi har altså enda ikke fått svar fra regjeringen på de akutte spørsmålene LO og forbundene har knyttet til hjemmekontor i en pandemisituasjon, sier Roger Heimli.

Les hele artikkelen her: https://www.lo.no/hva-vi-mener/arbeidsmiljo/aktuelle-saker-om-arbeidsmiljo/full-forvirring-om-hjemmekontor/

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?