Til hovedinnhold

Fagforbundets SOS-familieprogram i Huambo

fagbladet.jpg

fagbladet.jpg (Foto: Picasa)

Familieprogrammet hjelper 153 barn og deres familier. Fortsatt er det behov for å prioritere helt grunnleggende behov som mat, klær og utbedring av bolig.

08.05.2012 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 08.05.2012

Ved siden av å dekke helt primære behov for mat og klær, har 275 voksne fra lokalsamfunnet fått uformell lese-, skrive- og regneopplæring tidlig på morgenen, og 121 har deltatt på voksenopplæringskurs på ettermiddagen.

Ansatte ved familieprogrammet har det siste halvåret hatt mange møter med omsorgspersoner for å forklare betydningen av skolegang og det har vært egne informasjonskampanjer om SOS-barnebyers utdanningstilbud. Dette har ført til at flere barn i familieprogrammet nå går på skole.

Fire familier som mottok matpakker fra programmet for å overleve, klarer seg nå på egen hånd.

Videre har familieprogrammet oppnådd positive resultater når det gjelder kapasitetsbygging i lokalsamfunnet, hvor den lokale samarbeidsorganisasjonen har fått opplæring i prosjektarbeid og barneomsorg.

Assistent ved familieprogrammet i Lubango, Jermemias Capangue, har tatt over jobben som koordinator av familieprogrammet i Huambo. Han vil i året som kommer har spesielt fokus på effektiv oppfølging av familienes utviklingsplan.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?