Til hovedinnhold

Tørke skaper matmangel i Huambo

mph-Logo.jpg

mph-Logo.jpg (Foto: International Livestoock Research Institute (ILRI))

Millioner av Angolas fattigste familier mangler mat som følge av langvarig tørke. Tørken har vart i mer enn tre måneder og har ødelagt avlinger og drept husdyr i store deler av landet. Opp til 500.000 barn er nå antatt å lide av alvorlig underernæring utløst av kollapsen i matproduksjonsatt opp i de verst rammede områdene.

16.05.2012 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 29.06.2012

Provinsen Huambo og andre provinser i sentral- og nord-Angola er verst rammet. Avlingene er redusert med så mye som 70 prosent enkelte steder.

Mange småbønder har gitt opp, og forlatt bygda for å forsøke å finne annet lønnet arbeid i byene slik at de kan fø familiene sine. Kommersielle gårder permitterer arbeidere fordi det er ingen avling å høste.

Til tross for Angolas enorme oljerikdom lever nesten to tredjedeler av landsbygda husholdninger på mindre enn 1,75 dollar dagen. Det internasjonale pengefondets prognose for Angola, er at BNP vil øke med 9,7 prosent i 2012, men det er lite som tyder på at gapet mellom de få rike og mange fattige vil bli mindre i året som kommer.

Mer enn fire tiår med krig (1961-2002) har gitt landet en av de høyeste barnedødelighetene i verden. Hele 20 prosent dør før fylte 5 år. Mange av dødsfallene skyldes feil- og underernæring. FNs barnefonds representant i Angola, Koen Vanormelingen, sier at årets reduserte avlinger har allerede gått ut over de mest sårbare barna. Det er en betydelig økning i underernæring- og feilernæring-relatert dødelighet hos barn. De som hadde tidligere 3 måltider om dagen, har nå kun ett måltid om dagen, og veldig ofte består kosten av et dårlig utvalg av kassava og bananer.

Den angolanske regjeringen har bevilget 43 millioner dollar til en beredskapsplan, som vil omfatte distribusjon av mat- og vannforsyning, samt frø og andre landbruksprodukter for å hjelpe bønder. I tillegg vil 40 tonn peanøttbasert terapeutisk mat bli importert for å bli delt ut på nødhjelpsstasjoner til underernærte barn.

Til tross for tørken, så er det samlet sett nok mat i Angola. Problemet er at færre kan dyrke sin egen mat, og må kjøpe maten i stedet. Med reduserte avlinger, har de mindre å selge og dermed også mindre inntekter til å kjøpe mat for.  Når matproduksjonen blir mindre, blir etterspørselen høyere, og dermed også prisene på mat. I noen tilfeller er det snakk om en dobling av matvareprisene. Dette har de færreste råd til.

Konsekvensene av tørken har fort til et alvorlig tilbakeslag i Angolas satsning på jordbruk etter at jordbruket ble ødelagt av tiår med krig. I fjor forsøkte den angolanske regjeringen å stimulere til økt produksjon ved å sette av 150 millioner dollar til mikrokreditt til småbønder for innkjøp av frø og gjødsel. Men nå sliter mange å tilbakebetale gjelda si.

Direktøren for Energi og Vann i Huambo provinsen, Adolfo Elias, sier at det er utarbeidet en alternativ plan for vannforsyningen til befolkningen som i dag ikke er knyttet opp mot det offentlige vann- og strømnettet. Store vanntankbiler vil kjøre ut med vann til der hvor det er mest krise. Vannet som skal leveres av lastebilene, hentes fra elva Culimahala, som ligger cirka fem kilometer øst for Huambo sentrum.

 

Kilder:

Angonoticias, 11. mai 2012

Inter Press Service (IPS), 15 mai 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?