Til hovedinnhold

Snart 4000 faste bidragsytere

Veksten i faste bidragsytere var på 441 i 2012. De tre nordligste fylkene har hatt den største veksten.

20.12.2012 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 20.12.2012

Nordland, Troms og Finnmark står for hele 165 nye bidragsytere som i årene vil støtte Fagforbundets SOS-Barneby med månedlige bidrag.  Suksesskriteriene er å sette Barnebyen på dagsorden på alle møter og samlinger i regi av fylkeskretsen, Fase 2 kurs, og på årsmøtene og medlemsmøtene i fagforeningene. I tillegg brukes også arbeidsplassbesøk til å informere om Fagforbundets store suksesshistorie i Huambo.

Det bor nå 100 barn i Barnebyen og det er familier i alle de tolv husene. Det går 106 barn i barnehagen fordelt på to avdelinger. Skolen har 21 klasser med til sammen 648 elever. Kapasiteten er 650, men behovet er så stort at man har valgt å gi flere barn skoleplass. Klassene undervises i to skift. 17 klasser har undervisning på formiddagen, fire klasser på ettermiddagen.  188 barn og deres familier får hjelp gjennom lokalsamfunnsprogrammet.

Vi vil takke alle de som er faste bidragsytere og alle de som verver for å gi barn i Angola et trygt hjem og omsorgsfull familie og gjøre en forskjell i livene barn utenfor Barnebyen. Fagforbundets støtte kommer rundt 1000 barn til gode.

En god jul og godt nytt år til dere alle.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?