Til hovedinnhold

Barnebykontaktene helt i hundre og går for tusen!

Det har nylig vært samling for fylkenes barnebykontakter. Fagforbundet har all grunn til å være stolte over at vi både har bygget og driftet Barnebyen vår i to år. Nå står vi overfor 2013 med økte driftskostnader i takt med opptaket av blant annet de siste barna i familiehusene og utvidelse av lokalsamfunnsprogrammet.

18.01.2013 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 18.01.2013

Nesten 4000 faste givere

 

Den sikreste og mest forutsigbare inntektskilden for Barnebyen er faste bidragsytere. I dag har vi 3941 medlemmer, tillitsvalgte og ansatte som betaler 50, 100, 200 kroner eller mer hver måned. Det finnes flest bidragsytere i Troms i antall, og flest blant Fagforbundets ansatte om man regner prosentvis. For å sikre at Fagforbundet kan stå for hele driften i 2013 trenger vi mange flere faste bidragsytere.

 

 

Stort engasjement og pågangsmot

 

Samlingen startet med en oppdatering på situasjonen i Angola av tidligere ambassadør og barneby-venn, Jon Vea. Det er klare tegn til forbedringer i økonomien til Angola på grunn av økte oljeinntekter. Lærere, politimenn og andre statlig ansatte har fått høyere lønn, og utgjør en spirende middelklasse i landet,. Barnedødeligheten fortsetter å gå ned, men 80-90 prosent av befolkningen lever fremdeles i fattigdom. De færreste har rent vann eller innlagt strøm.  Den politiske situasjonen er stabil, likeså korrupsjonen, pressefriheten er fremdeles begrenset. Den sittende regjeringen har 5 år til å innfri valgløfter, om ikke vil det trolig bli et skifte selv om opposisjonen i dag ikke er sterk.

 

Turid Weisser viste bilder fra Barnebyen fra delegasjonsturen i 2012. Gode nyheter er at både Barnebyen vår og skolen er i ferd med å utmerke seg og inspirere andre SOS-barnebyer. Nøkkelen har vært ansettelse av sosialarbeider og assistent som har aktiviteter med ungene og SOS-mødrene, og ansettelsen av rektor Fabio som har et enestående engasjement. Barnebykontaktene merket seg de som allerede har vært på besøk i barnebyen for å kunne invitere dem hjem til seg for å dele sine personlige opplevelser.

 

Barnebykontaktene ble utfordret i å sette seg konkrete mål for verving av nye faste bidragsytere. Det utviklet seg til rene budgivingen rundt bordet, og etter opptelling viste det seg at barnebykontaktene gikk for 1000 nye faste bidragsytere før landsmøtet!

 

Oppfordringen til fagforeningene er klar: Ta vel i mot barnebykontakten i ditt fylke og bidra til at de pågangsmodige og handlekraftige entusiastene når sitt mål. Lenge leve Barnebyen!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?