Til hovedinnhold

Siste nytt fra Fagforbundets SOS-barneby

Siden sist har ni nye barn flyttet inn, og det bor nå 109 barn i SOS-barnebyen. Flere av barna er utsatt for så alvorlig omsorgssvikt at de må lære hvordan en familie fungerer. Det er betryggende å se hvordan barna etter hvert finner seg til rette i SOS-familien og hvordan rutiner, stabilitet, forutsigbarhet og trygghet endrer holdninger og adferd.

02.05.2013 av Turid Weisser
Sist oppdatert: 03.05.2013

SOS-skole og -barnehage:
  • Det er 119 barn i SOS-barnehagen, 38 av dem kommer fra barnebyen resten fra lokalsamfunnet. Det legges vekt å ta inn barna både marginaliserte familier og familier som selv kan dekke den månedlige avgiften for å sørge for et mangfoldig miljø. 
  • De eldste barna har et eget førskole-opplegg i barnehagen, hvor de forberedes til skolestart. Det legges vekt på kunnskap, samhandling og selvstendighet. Når barna slutter får de med seg en mappe med tegningene sine, skrive- og matteoppgaver, bilder og annet,i tillegg til en oppsummerende rapport i forkant av overgangen til skolen. Foreldre får muligheten til å kommentere på rapporten og komme med sine inntrykk og refleksjoner.
  • SOS-skolen er den eneste i nærområdet som tilbyr undervisning fra 1.– 9. trinn.
  • En kampanje for å få barna tilbake til skolebenken og skolens høye kvalitet på undervisningen, har ført til at det nå er 896 elever ved skolen. Det jobbes både med nye ansettelser ved SOS-skolen og og utvidelse av en lokal skole, for å gi et godt tilbud til stadig flere elever.
  • Skolen tilbyr også undervisning i IT og heimkunnskap, og dette er populære klasser. Rapporter viser også at flere av de elevene fra de mest marginaliserte familiene nå gjør det vesentlig bedre.
  • Skolen har et svært godt og tett samarbeid med foreldreutvalget.

SOS-familieprogram:

  • Det er nå 214 barn og familier med i familieprogrammet. I løpet av 2013 skal antallet være 300. Familiene som blir tatt opp er ekstremt sårbare, hvor barna risikerer å bli overlatt til seg selv om det ikke settes inn hjelpetiltak.
  • 49 barn har fått hjelp til å skaffe fødselsattest, noe som er svært viktig for å få sosialstøtte, skolegang og helsetilbud. 
  • Siden målet er at familiene etter hvert skal klare seg selv, får de støtte til å starte inntekstbringene aktiviteter. For de fleste dreier dette seg om produksjon og salg av dagligvare.

Julietta er 11 år og bor i SOS-barnebyen i Huambo

 
 

Vi ga henne et kamera og ba henne fotografere hverdagen sin. Hun liker å hjelpe SOS-moren sin, og har tatt bilder av søsknene sine som også hjelper til.

– Min spesielle oppgave er å hjelpe til med klesvasken. Men det jeg liker aller best, er å lage mat. Det beste er fisk med ris og salat. Men når jeg blir stor, skal jeg blir ingeniør og jobbe i oljen. 

– Det er fint å hjelpe til. Jeg og SOS-moren min om alt mulig, hva som har skjedd på skolen i dag, hva vi gjorde. Jeg er veldig glad i SOS-moren min. 

 
 

 

 
 
 
 
 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?