Til hovedinnhold

Fortsatt økning i faste bidragsytere

Fagforbundets SOS-barneby når de mest sårbare blant de fattige ute på landsbygda i Huambo, Angola

Fagforbundets SOS-barneby når de mest sårbare blant de fattige ute på landsbygda i Huambo, Angola (Foto: Bjørn Owe Holmberg)

Fagforbundet Hedmark toppet maistatistikken med hele 17 nye bidragsytere til Fagforbundets SOS-barneby. Barnebykontakten i fylket, Camilla Skarvang Karlsen besøkte barnebyen i 2014 og ble imponert over arbeidet som gjøres for barn som er foreldreløse og barn som er rammet av ekstrem fattigdom i landsbyene i provinsen Huambo i Angola. Hun er derfor ivrig til å verve flere støttespillere til barnebyen.

06.06.2016 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 06.06.2016

Ekstrem fattigdom defineres som at man kun har 1,25 dollar eller mindre å overleve på per dag. Etter at hovedmålet til Tusenårsmålet om å halvere andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom innen 2015 ble nådd, er det fremdeles 830 millioner mennesker som er ekstremt fattige og mange av dem bor i det oljerike Angola. Gjennombyggingen av det krigsherjete landet tar tid, og landet mangler en rettferdig fordelingspolitikk. 43,4 % av landets befolkning på 22 millioner lever i ekstrem fattigdom.

Fagforbundet Hedmark har ansvar for et av familiehusene i Fagforbundets SOS-barneby. SOS-mor Rita tar vare på 11 barn i alderen fra 9-13 år. Rita valgte å bli SOS-mor ut fra sitt samfunnsengasjement til å gjøre forskjell for de som trenger de aller mest. Camilla besøkte også familier som får støtte gjennom barnebyens lokalsamfunnsprogram, og fikk oppleve hvordan litt hjelp kan skape store forandringene i familienes liv. Støtten går til enslige forsørgere, som oftest enker, storesøster eller bestemødre som har mange munner å mette uten å ha inntekt og i de fleste tilfellene heller ikke et skikkelig tak over hodet. Lokalsamfunnsprogrammet sikrer at barna har nok mat og skoleplass og at omsorgspersonen har mulighet til å bli selvforsørgende i løpet av noen år.

Fagforbundet Hedmark har nå 437 medlemmer og tillitsvalgte som støtter barnebyen med månedlige bidrag. Det har vært mye verving av nye bidragsytere i det siste og disse vil komme med på statistikken med en gang trekkene om en måned eller to.

Fagforbundet Troms hadde også en fin økning forrige måned med 13 nye bidragsytere. Se andre resultater for fylker og foreningene i statistikken.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?