Til hovedinnhold

Jordbrukskollektiv samarbeider med barnebyen

Sårbare familier i lokalsamfunnet får også hjelp.

Sårbare familier i lokalsamfunnet får også hjelp. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Barnebyens lokalsamfunnsprogram støtter enslige mødre, storesøstre og bestemødre med ingen eller liten inntekt til å forsørge barna de har ansvar for. Hjelp til selvhjelp er nøkkelen til suksess.

24.08.2018 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 24.08.2018

Programmet trenger også lokale samarbeidspartnere, og nå har jordbrukskollektivet Ovaka Kupange blitt stiftet med barnebyens hjelp.

Lokalsamfunnsprogrammet til Fagforbundets SOS-barneby støtter familier så de kan holde sammen og gi barna god omsorg. Barnebyen støttet i fjor 132 familier med til sammen 575 barn (73 nye i 2016).

Kurs og veiledning

Familiene er alle bosatt innenfor en rundt 15 kilometer radius fra barnebyen, nærmere bestemt Cambiote, Correia, São Tarcisio, Tchicassa, Tchitutula, Cambalonga, Nanguenha og Satchipanguele. I 2017 hadde lokalsamfunnsprogrammet kurs i barn behov for beskyttelse for å øke bevisstheten rundt barns rettigheter. Programmet ga også veiledning til hvordan takle utfordringene som møter sårbare barn og familier.

Sammarbeidspartnere 

Evalueringer av lokalsamfunnsprogrammene i Angola viser et behov for å styrke kapasiteten til lokale samarbeidspartnere. I tillegg er det nødvendig å etablere en bedre og mer effektiv struktur på programmet for å sikre at barn, familier og samfunnet i sin helhet er mer involvert i beslutningsprosesser som angår dem. Andelen barn i lokalsamfunnsprogrammet uten fødselsattest (rundt 30 prosent) er fortsatt en bekymring.

For å støtte opp om programmet i Huambo har over hundre beboere i lokalsamfunnet blitt mobilisert for å danne en ny lokal organisasjon, som har fått navnet Ovaka Kupange. De fleste er jordbruksfamilier, og organisasjonen har dermed også blitt et slags jordbrukskooperativ. Flere familier i lokalsamfunnsprogrammet deltar også i jordbruksprosjektet til barnebyen, og salget av egg fra barnebyens kyllinger har blitt en viktig inntektsbringende aktivitet.

Hjelp til hus og inntekt

En av de som får hjelp til selvhjelp gjennom Fagforbundet SOS-barneby er alenemor Ousira Nangilo (29). Hun kom inn i programmet høsten 2016. Hun har fem barn. Hun får støtte til at barna kan gå på skole og i barnehage. Tre av barna er i skolealder. Ett av barna går i barnehage mens den yngste har hun hjemme.

Ousira får støtte til å dyrke poteter og oppdrett av kyllinger. Hun har stor nok produksjon slik at hun får både solgt kyllinger og egg. Ousira vil også få hjelp til å bygge nytt hus, hun får støtte til materialer, så kan hun bygge huset selv. I tillegg til dette hjelper hun andre å dyrke slik at hun får litt inntekt av det også. Om hun følger programmet kan hun regne med å bli helt selvforsørgende allerede etter fire år og ser allerede nå lysere på livet for barna og seg selv. Det er flere familier som har begrenset tilgang til rent drikkevann.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?