Til hovedinnhold

Skal kartlegge seniorer som jobber på sykehus

Sintef-forsker Solveig O. Ose

Sintef-forsker Solveig O. Ose (Foto: Hans Christiansson)

Sammen med flere samarbeidspartnere har Fagforbundet nå satt i gang med en kartlegging av sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år på sykehus. Kartleggingen skjer i regi av Fafo og målet er å finne ut hvordan sykehusene kan beholde seniorenes kompetanse lenger.

02.02.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 11.02.2021

Kartleggingen består av to deler: Først skal Fafo gå gjennom registerdata for å finne ut hvor mange seniorer som jobber på sykehusene som sykepleier, hjelpepleier og helsefagarbeider. De skal også finne ut seniorenes andel av totalen.

Vil se nærmere på arbeidsforholdene

Fafo skal analysere hvilke arbeidsforhold seniorene har, inkludert arbeidstid, deltid, kompetanse, utdanningsnivå og bemanningssituasjon.

Registerdata skal også belyse de ulike veiene seniorene tar ut av yrket. Blir de pensjonister, uføre, eller begynner de å jobbe et annet sted når de slutter på sykehuset?

Vil spørre arbeidstakerne selv

I neste del vil så Fafo sende ut en spørreundersøkelse til sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år. Målet er å finne ut hva som skal til for at flere skal ønske og kunne jobbe lenger på sykehuset. Spørsmålene skal utformes i samarbeid med partene i referansegruppen.

I tillegg til Fagforbundet er det Norsk sykepleierforbund, arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, KLP, to helseforetak og SSP som står bak kartlegginga.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?