Til hovedinnhold

Mangfold og inkludering på digitale plattformer - velkommen til webinar!

(Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet)

Tirsdag 20. april avholdt yrkesseksjon kontor og administrasjon webinar med foredragsholder Loveleen Rihel Brenna. Loveleen fremhevet at mangfoldsledelse har fått en ny dimensjon i forbindelse med pandemien, og det er spesielt viktig å reflektere rundt hvordan vi leder mangfoldet i en organisasjon på digitale plattformer.

11.03.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 21.04.2021

Når medarbeidere ble sendt på hjemmekontor ble konteksten rundt arbeidsforholdet en ganske annen en tidligere. Leder og kollegaer kom plutselig "hjem i stua eller ved kjøkkenbordet", og skillet mellom jobb og privatliv ble visket ut. Ledere får automatisk mer innsikt i medarbeideres privatliv og man oppdager raskt et stort mangfold.

Loveleen fremhever dette som en viktig kompetanse i seg selv, og trekker frem viktigheten av å lære og forstå mangfoldet blant sine medarbeidere. Hun legger spesielt vekt på at det å lede et mangfold ikke handler om å behandle alle likt, men å jobbe med de styrker og utfordringer man har. 

I webinaret la hun også vekt på utfordringer knyttet til digitale møter og faren for ekskludering og tydeligere «inn og ut- grupper». Gode forbredelser, involvering og tilpasset møtestruktur kan bidra til å forhindre dette.

Fagforbundet har vært med i utarbeidelsen av norsk standard for mangfoldsledelse. Mer informasjon om standarden finner du her:

https://www.standard.no/fagomrader/kvalitet-og-/styringssystemer/mangfoldsledelse/

Tusen takk til deltakere og dere som bidro på webinaret!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?