Til hovedinnhold

Om å snakke ned eller snakke fram frisørfaget

Velferdsarbeiderne

Velferdsarbeiderne

Forrige uke skrev vi artikkel om, og delte UNI Europas kampanje for å bedre frisørers helse. Dere har delt, likt og kommentert, og forhåpentligvis har mange signert kampanjen Not Better på notbetter.eu. Så for noen dager siden kom kommentarene jeg visste ville komme, og som jeg har venta på.

05.04.2017 av Vivian Jacobsen
Sist oppdatert: 07.04.2017

 Dette er kommentarer fra frisører med lang fartstid som aldri har hatt helseplager knytta til yrket og som alltid har vært flinke og brukt riktige sko, har trent, har brukt hansker, punktavsug osv. Og det er jo kjempeflott, det. Jeg tilhører selv de heldige og flinke. Med nesten 24 år i faget til nå har jeg ikke hatt nevneverdige helseplager knytta til jobben, jeg har alltid vært opptatt av helse, miljø og sikkerhet og ser frem til mange flere år i faget.


Videre kommenteres det at å skrive om de helsemessige utfordringene er å snakke ned faget vårt, og hvordan i all verden skal vi få unge til å velge frisøryrket hvis vi skriver om slikt? Det skrives at vi bør være stolte at det fantastiske faget vårt. Selvfølgelig skal vi være stolte, vi er stolte! Samtidig må det gå ann å se utfordringene, og deretter kjempe for å gjøre noe med dem.


Det er vanskelig å akseptere at det å synliggjøre de helsemessige utfordringene, for så å prøve å bedre situasjonen, skal være å snakke ned faget. Tvert i mot gjør vi vel faget vårt en bjørnetjeneste hvis vi prøver å late som at utfordringene ikke finnes?


Det blir spurt hvor tallene i artikkelen er hentet fra, de som sier at frisører har 10 ganger høyere risiko for å utvikle eksem, 5 ganger mer sannsynlighet for å utvikle muskler/skjelettlidelser, og høyere risiko for astma og andre luftveislidelser. Dette tallmateriale er en konklusjon av forskning, studier o.l. samlet inn av European Agency for Safety and Health at Work for å underbygge nødvendigheten av bedre reguleringer for frisører. Link til rapporten følger under. Her finnes også flere sider med kilder til alt som omtales i rapporten.


https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector/Hairdressing%20sector.pdf


Her hjemme har vi også tallmateriale som viser at frisørbransjen har helsemessige utfordringer, blant annet tabeller for oppbrukte sykepengerettigheter per diagnose utarbeidet av Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA) hos Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI):


http://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/helseutfallarbeidsskader/ufore/oppbrukte-sykepengerettigheter-diagnoser/


Tabellene viser at vi dessverre innehar førsteplassen når det gjelder hud-diagnoser, ligger på andreplass når det gjelder muskel/skjelettdiagnoser, og på syvendeplass ved kols/astmadiagnoser.


Også Frisørundersøkelsen 2013 utført av FAFO på oppdrag fra Norske Frisør- og velværebedrifter sier noe om frisørers helseutfordringer, da basert på hva et utvalg av ansatte har hatt av opplevelser med egen helse:


• 35% oppga smerter i armer og skuldre
• 31% oppga smerter i føtter, bein eller rygg
• 14% oppga hudallergi/eksem
• 7% oppga luftveisplager/hoste.


Disse tallene er hentet fra side 71 i undersøkelsen, hele Frisørundersøkelsen 2013 ligger her:


http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/frisorundersokelsen-2013


Fagforbundet Frisørenes Fagforening har ingen interesse av å oppgi tall eller opplysninger som ikke har hold i virkeligheten, og som ikke kan dokumenteres. Det er virkelig nedslående hvis noen skulle tro at dette er tall hentet ut fra løse lufta, bare fordi det ikke gjelder dem selv.


Vi jobber for frisørers helse på mange områder, blant annet ved
• å besøke Vg2 Frisør rundt om i landet, da ofte med fokus på frisørkjemi, hva inneholder produktene vi bruker, hva må vi verne oss mot, og hvordan verne. Vi har også arrangert fagdager hvor tema har vært HMS.
• å utarbeide brosjyrer om riktig hanskebruk, brosjyre for gravide frisører og ny, revidert Grønn Frisør-bok
• arbeidsplassbesøk med utdeling av nevnte brosjyrer
• nettsiden gronnfrisor.no (Grønn Frisør er nå en nettportal med informasjon om HMS, vi hadde dessverre ikke kapasitet til å fortsette med sertifisering av Grønne Frisører.
• tett samarbeid med Grøn Salon Skandinavia
• samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Oslo Universitetssykehus.

Vårt overordnede fokus er at ingen frisører skal bli syke av jobben sin. For å kunne nærme oss et sånt mål er det viktig å ha en streng nok lovgivning. Men lovgivning alene er ikke nok, hvis den ikke følges…


Her må både produsenter/leverandører og frisørene selv ta sin del av ansvaret. Leverandørene må gi riktig og utfyllende informasjon om kjemien i produktene vi bruker og selger. Vi er yrkesutøvere, og produktene vi bruker er vår kjemiske verktøykasse. Det er ikke den glansa reklamen vi trenger, men relevant info.

Vi må lære oss noe om hva de enkelte stoffene er og om det er utfordringer knytta til dem. Kundene våre blir mer og mer bevisste på hva som er i produktene, det vil være direkte pinlig dersom kundene fremstår som mer informerte enn oss fagfolk.
Om man tar en kort oppsummering av Arbeidsmiljølovens § 4-5, sier den at først skal man fjerne så mye som mulig av farlige kjemikalier, deretter skal man verne seg mot det man ikke kan fjerne. Vi må derfor legge press på produsentene for å få dem til å fjerne farlige kjemikalier i større grad enn de gjør i dag.


Videre må man bruke riktig fottøy, riktige arbeidsstillinger og avlastningsstoler, trening er selvsagt også viktig. Så må blandeskap og punktavsug ha riktig kapasitet og det må brukes på riktig måte. Ja, det må jo i det hele tatt brukes! Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har kommet inn i salonger hvor det jobbes med kjemiske behandlinger, men hvor punktavsuget ikke er i bruk. Riktig hanskebruk er også viktig, og dersom alle brukte hansker også ved hårvask kunne nok tilfellene av allergi og eksem blitt kraftig redusert.


For å oppsummere:
Gratulerer til alle oss heldige og flinke frisører som har unngått helseplager så langt. Hurra for oss!


Hadde det ikke vært flott om vi kunne være solidariske med våre nåværende og fremtidige frisørkolleger som kanskje ikke er født med samme toleranse for problematiske kjemikalier, og som lettere får ergonomiske problemer?


Sammen må vi ta utfordringene i faget vårt på alvor ved å kreve et bedre regelverk og ved å bruke det regelverket og verneutstyret som allerede er der. Vi må kreve riktig og relevant informasjon fra produsenter/leverandører og vi må presse på og forlange at problematiske stoffer blir byttet ut. Vi må minne hverandre på viktigheten av helse, miljø og sikkerhet, og vi må passe på hverandre! 


Om ikke det er å ta ansvar og snakke fram faget, så vet ikke jeg!

 

Vivian Jacobsen


HMS-ansvarlig

Fagforbundet Frisørenes Fagforening

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?