Osloskolen satser på egne vaktmestre

Illustrasjon: Vaktmester

Illustrasjon: Vaktmester (Foto: Fagforbundet)

Det rødgrønne byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private, skriver Klassekampen. Fagforbundet jubler og tror vedtaket vil ha positive ringvirkninger også for elevene.

23.01.2018 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 23.01.2018

– Dette er en stor seier for Fagforbundet og ikke minst for Osloskolen. Jeg tror dette vil bety at vaktmesterne bli mer tilstede og kan bidra til at flere unge får en ny rollemodell i skolehverdagen. Det er også viktig å eksponere barn og unge for de mulighetene som ligger i yrkesfagene. På sikt kan dette kanskje bidra til at flere vil velge yrkesfag i framtida, sier leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal. 

Alt kan ikke måles i kroner og øre

Rektor ved Godlia skole, Øystein Bibow Hansen, mener det er mange fordeler ved at vaktmesterne er en del av Osloskolen. Han tror de kan opptre som forbilder og bidra til at flere får øynene opp for de mulighetene yrkesfag gir.

Les: Hele saken i Klassekampen

– Det er god økonomi i å vedlikeholde et bygg hele tida. Jeg tror vi sparer penger på det. Og verdien vaktmester har både for dem som jobber her og for elevene, kan ikke måle i penger. Elevene får også være med ham til å gjøre oppgaver iblant, og det å ha ham her betyr også at barna får sett flere yrkesgrupper. Å få barn til å velge yrkesfag, ikke bare studiespesialisering er viktig, sier Hansen til Klassekampen.

Vil bygge laget rundt eleven

Endringen skjer etter at det forrige byrådet ledet av Høyre og Frp valgte å omorganisere vaktmestertjenesten ved å sette deler av tjenesten ut til private.

Det er denne avtalen byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) ikke ønsker å videreføre.

– For det første er dette en forenkling. Gjennom å ha en fast vaktmester slipper skolene å skrive i detalj alt som skalk utføres i en kontrakt. For det andre kan vi bruke vaktmestrene som en ressurs i skolen, de blir en del av laget. For det tredje bygger vi kompetanse gjennom tilstedeværelse, sier Thorkildsen til Klassekampen.

Flere yrkesgrupper i skolen nødvendig for å sette en stopper for mobbing

For et par dager siden ble den årlige Elevundersøkelsen for 2017 publisert. Den viser at så mange som 50.000 barn og unge opplever mobbing i hverdagen. Det bekymrer Sundal og Fagforbundet som mener det er på tide å ta av seg hanskene for å bli kvitt den uønskede utviklingen.


Fagforbundet

– Skolen er ikke bare et undervisningssted, men det er en viktig sosial arena for barn og unge. Derfor er vi helt avhengig av at det ikke foregår mobbing i skolen og at det er rom for annerledeshet og egenutvikling. Jeg tror flere yrkesgrupper i skolen gjør at vi avdekker mobbing i hele skolegården. For å lykkes er vi avhengig av at de ansatte har riktig kompetanse og samarbeider på tvers av yrkesgruppene, sier Sundal. 

Hun understreker at det ikke finnes en enkel løsning på problemet, men tror at flere yrkesgrupper i skolen er viktig for å avdekke uakseptabel oppførsel i skolen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?