Til hovedinnhold

«Kampen om barndommen»: Ny bok om barnehager til debatt

Redaktør Tove Heggen Larsen (t.v.), forsker Beret Bråten og førstelektor Elena Tkachenko deltok i en debatt på lanseringen av boka "Kampen om barndommen".

Redaktør Tove Heggen Larsen (t.v.), forsker Beret Bråten og førstelektor Elena Tkachenko deltok i en debatt på lanseringen av boka "Kampen om barndommen". (Foto: Foto: Birgit Dannenberg)

– Selv om det er kamp i tittelen, skal boka være en invitasjon til dialog og debatt, sier redaktør Tove Heggen Larsen. Fagforbundet står bak to av kapitlene i boka.

12.02.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 14.02.2018

Forfatterne i bokprosjektet «Kampen om barndommen» kommer med innspill på hvordan Norges gode barnehager kan bli enda bedre. Boka henvender seg til alle som har en tilknytning til barnehagen, enten det er foreldre, ansatte, studenter eller andre som måtte være opptatt av barnehagens viktige rolle og posisjon i velferdsstaten.

– Formålet med boka er å skape oppmerksomhet og debatt. At barnehagepolitikken flyttes høyere opp på prioriteringslista. Gode barnehager bør ikke bli betraktet som rene utgiftsposter, men en investering for framtida, sier redaktør Tove Heggen Larsen..

«En investering for framtida» er da også bokens undertittel, som et opprop om å verne om barnehagen som en viktig institusjon for sosialisering, læring, inkludering og dannelse. 

Kompetente voksne gir trygge barn

Fra Fagforbundet har Mette Henriksen Aas, tidligere leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst og Fanny Voldnes, leder av Fagforbundets samfunnsøkonomiske enhet, bidratt med hver sin artikkel.

Fanny Voldnes problematiserer private barnehager i motsetning til offentlige. Økende pedagogiske krav møtes med billigst mulig arbeidskraft. Hun stiller spørsmål ved barnehager som drives som konsern, der eierne tar ut profitt. Finansieringsmodellene gir lite kontroll og det er tvil om pengene barnehagene får i støtte, faktisk kommer barna til gode.

Mette Henriksen Aas gir en innføring i barne- og ungdomsarbeideren og gjør rede for hvor stort behov det er for faglig kompetanse for å kunne arbeide med barn. Kravene er allsidige og mange, fordi kompetanse hever kvaliteten til barnas beste. Relevant utdanning gir større trygghet for barna.

Mangfold blant ansatte gir kvalitet i barnehagene

«Kampen om barndommen» ble lansert i form av en debatt på Eldorado kino i Oslo, initiert av forlaget Res Publica. Leder for Fagforbundets yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Brit Sundal, hadde med seg et budskap til Ap-politikeren Torstein Tvedt Solberg.

– Vi ønsker pedagognormen velkommen, men det finnes allerede enormt med variert kompetanse blant barnehageansatte. Det er samspillet mellom disse som gir kvalitet, understreket hun.

På barnets premisser

To andre bidragsytere var også til stede, førstelektor Elena Tkachenko og forsker Beret Bråten. Tkachenko snakket varmt om å skape et godt språkmiljø i barnehagene, særlig med tanke på at det er mange minoritetsbarn som lærer seg norsk i barnehagen. God språkstimulering skjer gjennom gode samtaler, lesing og lek. Tkachenko er mindre begeistret for det hun selv kaller undervisningstonen, der barnet ikke deltar i samtalen, men kun svarer på spørsmål.

I motsetning til skoleplikten er det i Norge fremdeles frivillig om barnet går i barnehage eller ikke. Beret Bråten har forsket på årsakene til at noen foreldre velger å holde barna hjemme. Det kan være økonomiske årsaker, et tungvint byråkrati, logistikk hjemme eller også mangel på barnehageplasser. Årsakene er sammensatt.

Turid Pålerud, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, var spesielt begeistret for en av bokens første kapitler, skrevet av jurist Gro Hillestad Thune, om barnets beste. Det er viktig å ta hensyn til hvor barnet trives, hvor er det godt å være og slik tilpasse personalets kunnskap til å skape den optimale barnehagen på barnets premisser.


Foto: Birgit Dannenberg

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?