Ny rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Nordahl-rapporten om et inkluderende fellesskap for barn og unge ble lagt fram 4. april.

Nordahl-rapporten om et inkluderende fellesskap for barn og unge ble lagt fram 4. april.

Onsdag 4. april ble rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» presentert for samlinga for Fagforbundets yrkesseksjonsledere kirke, kultur og oppvekst i forbundsregionene. Kristine Hansen, som er leder av sektorpolitisk enhet i Fagforbundet, oppfordrer alle til å lese rapporten.

05.04.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 06.04.2018

Rapporten er skrevet av en ekspertgruppe som regjeringen utnevnte i fjor. Gruppen er ledet av professor Thomas Nordahl, pedagogikkforsker fra Høgskolen i Innlandet, og består i tillegg av 8 fagpersoner innen barnehage og skole fra Danmark, Sverige og Norge.

Flere barn og unge trenger hjelp

Nordahls ekspertgruppe konkluderer med at dagens spesialpedagogiske system er lite funksjonelt, mange barn møtes av ansatte uten pedagogisk kompetanse, det ventes for lenge før tiltakene iverksettes og at det er langt flere som har særskilte behov enn de som mottar hjelp i form av spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Det rettes også sterk kritikk mot PP-tjenesten og Statped. Det er tjenester som befinner seg langt fra praksisfeltet, og de bruker en relativt liten andel av sine ressurser til direkte veiledning og støtte til lærere og andre ansatte i barnehager og skoler, heter det i rapporten.

Enighet og skuffelse i Fagforbundet


Birgit Dannenberg

Fagforbundet er enig i at barn og unge må få tidlig hjelp og tilbud av god kvalitet. Men hos yrkesseksjonsledere kirke, kultur og oppvekst utløste en første sveip over rapporten skuffelse over manglende respekt for mange yrkesgrupper som er medlemmer i Fagforbundet.

– Rapporten er nedslående. Det sies jo ikke noe positivt om oss, mente styremedlem i yrkesseksjonsstyret kirke, kultur og oppvekst, Anne Grete Reinertsen.

Les rapporten - vær forberedt

Leder av sektorpolitisk enhet i Fagforbundet, Kristine Hansen, ga en foreløpig oppsummering av den nye rapporten og oppfordret yrkesseksjonslederne til å lese rapporten grundig og være forberedt på kommende høringer. Hun ønsker at Fagforbundets medlemmer samler gode argumenter og framsnakker barne- og ungdomsarbeidere for å repetere hva de er gode for.

– Vi bør være på offensiven og stille de rette spørsmålene, sier Kristine Hansen.

Hele rapporten kan du laste ned fra regjeringens nettsider.

 

Bestillingen av rapporten legger til grunn norsk utdanningspolitikks grunnleggende prinsipp om inkludering og et likeverdig tilbud om opplæring til alle. Det er kommunene, fylkeskommunene, barnehage- og skoleeiere som i fellesskap har et helhetlig ansvar for gode oppvekst- og levevilkår og god kvalitet på tilbudene på tvers av sektorer og fagområder, ifølge regjeringens egen nettside.

Det innrømmes også at det ligger utfordringer i å utjevne store forskjeller i tilbudene fra kommune til kommune. For å nå idealmålene, må barn og unges rettigheter oppfylles. Regjeringen sier at de ønsker at ekspertgruppens arbeid skal bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, får et tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?