Bemanningsnorm - ikke godt nok!

Leder for Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst, May Britt Sundal, mener regjeringens forslag om bemanningsnorm krever for få ansatte pr. barn.

Leder for Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst, May Britt Sundal, mener regjeringens forslag om bemanningsnorm krever for få ansatte pr. barn. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet er skuffet over regjeringens forslag til bemanningsnorm. Yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal, sier at den ikke møter ønskede krav fra Fagforbundet.

10.04.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 30.05.2018

Hensikten med lovforslaget er å innføre et nasjonalt minstekrav til antall ansatte. Fra regjeringens side er kravet satt til en ansatt pr. 3 barn under tre år og en ansatt pr. 6 barn over tre år. Dette ligger under det Fagforbundet ønsker seg, nemlig 2 barn under tre år pr. voksen og 5 barn over tre år pr. voksen.

Barnehagene trenger nok folk 

– Det er viktig å ha rett kompetanse på rett sted, men vi må også ha nok ansatte på rett sted, sier May-Britt Sundal.

Hun håper regjeringen justerer kravet til antall ansatte i den foreslåtte bemanningsnormen. 

Fortsatt kamp for styrket bemanning

– Forslaget i sin nåværende form går ikke langt nok. Vi vil minne om vårt ønske om styrket bemanning i barnehagene og vil fortsette å kjempe for det, understreker Sundal.

Forskere ved OsloMet har nylig lagt frem en undersøkelse om kvaliteten i barnehager i blant annet England, Portugal, Nederland og Norge. Sistnevnte viser dårlige resultater sammenliknet med de internasjonale barnehagene. Forskerne mener at økt bemanning antagelig vil fremme norske barnehagers kvalitet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?