Økt pedagogtetthet må ikke gå på bekostning av voksentettheten

May-Britt Sundal (i midten) i Fagforbundet fikk formidlet sin bekymring for pedagognormen for statssekretær Rikke H. Sjøberg (t.h.) i Kunnskapsdepartementet. T.v. Herdis Schärer fra Fagforbundets forhandlingsavdeling.

May-Britt Sundal (i midten) i Fagforbundet fikk formidlet sin bekymring for pedagognormen for statssekretær Rikke H. Sjøberg (t.h.) i Kunnskapsdepartementet. T.v. Herdis Schärer fra Fagforbundets forhandlingsavdeling. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundets May-Britt Sundal møtte statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke H. Sjøberg fredag den 27. april. Sundal ga uttrykk for bekymring for pedagognormen i barnehagene som trer i kraft 1. august.

02.05.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 02.05.2018

Sundal er leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst og møtte statssekretæren på vegne av medlemmer og tillitsvalgte. Hun skulle ønske pedagognomen ble sett i sammenheng med bemanningsnormen.

– Det er helt avgjørende for gode barnehagetjenester at de ansatte har tid til planlegging, vurdering og evaluering, men det må ikke gå på bekostning av voksentettheten med barna. Økt tid til planlegging må kompenseres med flere ansatte. Fagforbundet mener at det må være minst to voksne sammen med barnegruppen, hele dagen, sa Sundal.

– Våre medlemmer strekker seg langt for å ivareta barna, men det er opptil politikerne å vedta gode rammevilkår, slik at de ansatte kan tilby en forsvarlig pedagogisk tjeneste.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?