Til hovedinnhold

Barnebyen i Angola fyller ti år!

Nina og Ralf Einar

Nina og Ralf Einar (Foto: Ingunn Eriksen)

At Fagforbundet har klart å bygge og drifte en egen SOS-barneby i ti år, er ene og alene fortjenesten til de mer enn 5000 bidragsyterne, barnebykontaktene og ildsjelene rundt i hele landet. Tilsammen har dette resultert i 95 millioner innsamlede kroner fra 2005 til i dag.

26.08.2020 av Kari-Sofie Jenssen og Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 28.09.2020

Forbundsleder Mette Nord takker alle som har bidratt og som bidrar til at unger og sårbare familier i provinsen Huambo i Angola får en bedre hverdag, og muligheten til å skape seg en bedre framtid. Forbundslederen besøkte barnebyen i 2015 og fikk oppleve barnebyen på nært hold. Hun fikk møte barna, oppleve leken, alvoret, gleden, utfordringene og de dedikerte voksne.

– Jeg var stolt over barnebyen før besøket, men var likevel uforberedt på hvilket flott arbeid SOS-Angola, lederne i vår barneby, barnebymødrene og tantene gjør for å skape trygge hjem for barna, forteller Mette Nord.

Fra vedtak til en levende barneby

Det var på landsmøtet i 2005 selve vedtaket ble fattet. 18. september 2010 kunne vi høytidelig åpne forbundets egen barneby.

På kort tid ble barnebyen en foregangsbarneby i denne verdensdelen. Fagforbundet og SOS-Angola har hatt ønsker om en barneby som er best mulig integrert i samfunnet, og som flest mulig får glede og nytte av. I dag er Fagforbundet med på å finansiere 12 familiehus, en skole med rundt 1700 elever, en barnehage med 113 barn og et familieprogram som omfatter 1400 barn og omsorgspersoner.

– Pengene er samlet inn av medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet. Det er imponerende, men vi trenger flere bidragsytere med på laget. Dette er et så meningsfylt og flott solidaritetsprosjekt – at er du ikke bidragsyter, så bli det! Hver krone betyr noe og hver krone kommer fram dit den skal, understreker Nord.

Hun drømmer seg tilbake til barnebyen og forteller ivrig om dedikerte barnebymødre, om morsomme og omsorgsfulle sosialarbeidere, om dyktige lærere og selve lederen for barnebyen; Pinto. Og barna. Som sang, som lekte og som danset.


Jan Tore Skjelbek– Jeg møtte trygge og lekne voksne som evner å skape gode hjem for de 102 barna i de tolv familiehusene. Selv om barnebyen på en måte er en institusjon, så klarer disse voksne å skape en atmosfære som barna trenger for å bli gode voksne, som igjen kan ta sitt samfunnsansvar.

De mest sårbare av de sårbare

– Det er til de mest sårbare og utsatte barna som vi sammen med SOS-barnebyer har bygd opp et tilbud til i Huambo. Det dreier seg om barn uten foreldre eller andre omsorgspersoner, barn med alvorlige traumer i bagasjen og få framtidsutsikter. Gjennom barnebyen har de fått et trygt hjem, en familie og mange omsorgspersoner, avslutter en meget stolt forbundsleder.

Hilsen fra nasjonaldirektøren for SOS barnebyer i Angola

Hilsen fra nasjonaldirektør for SOS barnebyer i Angola, Afonso Castro, i anledning 10-årsjubileet! from Fagforbundet on Vimeo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?