Til hovedinnhold

Pensjonskamp kan føre til barnehagestreik

Blir det stengte barnehager før jul? Fagforbundet kjemper for hybridpensjon i Norlandia-barnehagene under meklinga til uka.

Blir det stengte barnehager før jul? Fagforbundet kjemper for hybridpensjon i Norlandia-barnehagene under meklinga til uka. (Foto: Birgit Dannenberg)

Tirsdag 2. desember starter meklinga i oppgjøret for barnehagene i Norlandia-konsernet. Kommer ikke meklinga i mål, er det stor fare for streik. Fagforbundet kjemper for en ordning som gir de ansatte en anstendig pensjon livet ut.

27.11.2020 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 02.12.2020

Kanskje barna går glipp av førjulstida i barnehagen. Men nå dreier det seg om de voksne som tar seg av dem hver dag. Hvordan skal de ha det etter at arbeidslivet er over?

Kampen står om pensjon. Fagforbundet vil kjempe for å få innført en pensjonsordning som så å si alle private barnehager allerede har. Bortsett fra Norlandia.

Pensjonskamp er kvinnekamp

Hybridpensjon gir en mer rettferdig pensjon som varer livet ut. Det kommer særlig kvinner til gode. De har høyere levealder og vil uten hybridpensjon komme dårligere ut i alderdommen.

Derfor er pensjonskampen også en kvinnekamp. Fagforbundet mener at pensjonsordningen i alle barnehager bør være kjønnsnøytral.

Dette er hybridpensjon

Øremerkede tilskudd må brukes på pensjon

I pressemeldingen som er sendt ut fredag ettermiddag presiserer Fagforbundet og Delta:

– Det er helt avgjørende at vi tar denne kampen. Fagforbundet og Delta krever at det opprettholdes en bransjestandard for private barnehager – så de ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår er like gode, uavhengig av hvilken barnehage de jobber i og hvem som eier barnehagen.

– Norlandia har råd til å gi de ansatte en pensjon som er livsvarig og like god for kvinner og menn. Det er uforståelig at ikke Norlandia skal klare det, når andre private barnehager får det til, står det i pressemeldingen.  

Pressemelding om eventuell streik i Norlandia-barnehagene.

Her kan du lese mer om pensjon.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?