Til hovedinnhold

Derfor kan det bli streik i Norlandia-barnehagene

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde (Foto: Fagforbundet)

Det kan gå mot streik i åtte barnehager i Norlandia-konsernet fra torsdag 3. desember. Konflikten handler om rettferdig pensjon for de ansatte. Fagforbundet og Delta har i første omgang meldt plassfratredelse for 90 medlemmer i Porsgrunn og Tromsø.

01.12.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 09.12.2020

Det er helt avgjørende at vi tar denne kampen. Fagforbundene krever at det opprettholdes en bransjestandard for private barnehager – så de ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår er like gode, uavhengig av hvilken barnehage de jobber i og hvem som eier barnehagen.

Alle andre private barnehager har i dag en anstendig pensjon, en pensjonsordning som sikrer de ansatte en god pensjon som gir lik utbetaling for kvinner og menn og varer livet ut. Den er svært lik den ordningen som kommunale barnehager har.

Dermed er det kun Norlandia som tilbyr sine ansatte i barnehagene en dårligere pensjon. De foreslår en innskuddspensjon, en ordning der pensjonsutbetalingene bare utbetales i et bestemt antall år.

Siden kvinner lever lengre enn menn vil de dermed måtte leve bare av folketrygden sin i flere år enn menn. Det burde være et selvsagt krav at en pensjonsordning gir utbetalinger fra man går av og livet ut.

Pensjonen skal være kjønnsnøytral og livsvarig

Norlandia-konsernet skal ikke slippe unna med å gi dårligere pensjonsordning til sine barnehageansatte. Norlandia får øremerkede tilskudd til pensjon fra det offentlige for å sikre at de ansatte skal ha en like god pensjon som ansatte i kommunale barnehager. Vi krever at disse pengene går til pensjon for de ansatte og ikke puttes i lommene til eierne.

Dette er en rettferdig kamp som i stor grad handler om kvinners lønns- og arbeidsvilkår, siden de utgjør de fleste ansatte i barnehagene. Kvinner lever lengre enn menn, og det er derfor viktig å sikre at pensjonsordningen er kjønnsnøytral. Norlandia-konsernet har i dag en innskuddspensjon som gir kvinner en lavere pensjon enn menn, fordi kvinner lever lenger.

Nødvendig kamp for anstendig pensjon

Barnehagepensjon har med seg vesentlige momenter fra ytelsesbasert pensjonsordning. Den er blant annet like god for kvinner og menn, og den betales livet ut. Pengene blir plassert i aksjer og verdipapirer, og avkastningen går til den enkeltes pensjonsbeholdning.

Vi beklager at en eventuell streik rammer barn og foreldre i ei førjulstid der vi sammen kjemper mot koronapandemien, men dette er en nødvendig kamp for å sikre at de ansatte som jobber med barna får en rettferdig og anstendig pensjon.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?