Til hovedinnhold

8. Kampanjearbeid, annonsering og profilering

19.12.2019
Sist oppdatert: 11.05.2022

Fagforbundet driv omfattande kommunikasjonskampanjar, blant anna i samband med val, tariffoppgjer, landsmøte og verving. I dag fungerer desse som enkeltståande kampanjar, der kampanjegrupper blir bygd opp og lagt ned. Det er eit mål at Fagforbundets kampanjearbeid fungerer meir kontinuerleg, slik at valkampanje blir avløyst av vervekampanje, tariffkampanje, ny valkampanje, landsmøtekampanje osv. 

Tiltak: 

Fagforbundet skal: 

  • gjennomføre ein tariffkampanje fram mot tariffoppgjeret. Kampanjen gjera yrkesgruppene til fagforbundet meir kjente, gjera medlemmene stolte over yrket sitt, styrke forhandlingsposisjonen og og profileringa av Fagforbundet fram mot landsmøtet hausten 2022.
  • utarbeide ein profileringsstrategi.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?