Til hovedinnhold

2. Prioriterte saksfelt og oppgåver i 2022 og 2023

19.12.2019
Sist oppdatert: 11.05.2022

Landsstyret i Fagforbundet har i Strategiplanen for 2022 vedtatt å prioritere fem saksfelt eller område, noko som også skal prege kommunikasjonsarbeidet. Dei prioriterte områda er: 

 • Heiltid, likelønn og kampen mot auka forskjellar
 • Offentlege tenester med eigne tilsette
 • Organisasjonsbygging og tariffmakt
 • Fag-, yrkes- og kompetanseutvikling
 • Klima og miljø 

Viktige hendingar i 2022 og 2023 vil også prege kommunikasjonsarbeidet til Fagforbundet:  

 • Hovudtariffoppgjeret i 2022 og mellomoppgjeret i 2023
 • Tariffkampanje i 2022
 • LO-kongressen i 2022
 • Fagforbundsvekene og tillitsvaldvekene i 2022 og 2023
 • Landskonferansane for ungdom, pensjonistar og yrkesseksjonar i 2022
 • Landsmøtet i Fagforbundet i 2022
 • Fylkes- og kommunevalkampen i 2023
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?