Til hovedinnhold

Deltidsbrannpersonell på dagpenger bør kompenseres for lønnstap

Brannfolk på Lørenskog brannstasjonNedre Romerike brannvesenSkaputstyr til brannfolk

Brannfolk på Lørenskog brannstasjonNedre Romerike brannvesenSkaputstyr til brannfolk (Foto: Jan Lillehamre)

For å opprettholde beredskapen er det helt nødvendig å ha deltidsbrannpersonell. Tillitsvalgte må inngå lokale avtaler for at deltidspersonell som er permittert i andre jobber ikke skal miste lønna som brannpersonell.

29.05.2020 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 29.05.2020

I forbindelse med Koronapandemien opplevde flere med deltidsstillinger innen brann- og redningstjenesten å bli permittert fra sin hovedstilling. I henhold til NAVs regelverk vil dagpenger bli avkortet mot timer i arbeid som deltidsbrannpersonell. 

Kommunene har løsningen

Flere organisasjoner tok opp problemstillingen med departementet. Departementets løsning var ikke en endring av regelverket knyttet til avkortning, men en oppfordring til kommunene om å kompensere for avkortningen. Regjeringen opplyser i brevet at kommunene vil bli kompensert for utgiftene gjennom den helhetlige kompensasjonen til kommunene for håndtering av covid-19-situasjonen.

Dette betyr at det er et lokalt anliggende å sørge for at deltidsbrannpersonell blir kompensert for avkortningen.

Snakk med arbeidsgiver om kompensasjon

Dette medfører at hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte må gå i dialog med arbeidsgiver (kommune eller IKS) for å sikre ordningen lokalt. Det bør utarbeides en avtale om dette som angir hvordan man skal gå fram for å sikre kompensasjonen. Et måte å gjøre dette på er at berørte ansatte dokumenterer tapet, differansen mellom utbetalt sum og det de ville fått utbetalt uten avkortning, gjennom informasjonen de får fra NAV og at dette så utbetales fra kommunen.

Dersom man lokalt ikke får på plass en ordning som sikrer kompensasjon for avkortningen for deltidsbrannpersonell, bes tillitsvalgte å rette saken til sitt kompetansesenter.

Slik gjør du det

Samfunnsbedriftene (KS Bedrift) har laget en veileder med forlag for hvordan IKS’er kan henvende seg til eierkommune for å få dekket lønnstapet:

https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/brann-og-redning/veiledning-lonnstap-for-deltids-brannkonstabler/

Dersom kommunen mangler kunnskap om behovet for å sikre permitterte deltidsbrannpersonell inntektskompensasjon kan tillitsvalgte fremsette følgende argumenter:

  • Ved å gi inntektskompensasjoen ved gradering av dagpenger fjerner kommunen risikoen for at det økonomiske tapet til deltidsbrannpersonell påvirker bemanningen i brann- og redningstjenesten – og dermed beredskapen i kommunen. Brann- og redningstjenester har opplevd at ansatte melder seg utilgjengelige for vakter fordi de opplever at de taper for mye inntekt. Ordningen vil sikre forutsigbar inntekt for den enkelte ansatte.
  • Deltidsbrannpersonell skiller seg fra andre yrkesgrupper ved at beredskapen i distriktene per definisjon er basert på at de ansatte tar på seg deltidsjobb i brannvesenet i tillegg til de primære arbeidsforholdene utenfor brannvesenet. At regelverket for dagpenger kun tar høyde for arbeid opp til 100% stilling slår dermed svært urimelig ut for denne yrkesgruppen.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?