Til hovedinnhold

Fagforbundet løftet frem deltidskrisa for koronakommisjonen

Jakter vakter: Bare 15 prosent av utlyste stillinger i pleie- og omsorgssektoren er hele stillinger.

Jakter vakter: Bare 15 prosent av utlyste stillinger i pleie- og omsorgssektoren er hele stillinger. (Foto: Jan Lillehamre)

Mandag morgen møtte leder av Fagforbundet, Mette Nord, den regjeringsutnevnte koronakommisjonen. Der ble deltidskrisa innenfor pleie og omsorg tema.

01.02.2021 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 02.02.2021

Resultatet fra den svenske koronakommisjonen viser tydelig hvordan privatisering og oppsplitting innenfor pleie og omsorg har bidratt til spredning av koronaviruset i vårt naboland, og er en av årsakene til de høye dødstallene. Ansatte med små stillingsbrøker tvinges til å ta vakter på forskjellige institusjoner og på den måten sprer smitten seg. Med et privatisert og oppsplittet helsetilbud har det i tillegg vært umulig å ha kontroll på hvem som arbeider hvor, og igangsette tiltak raskt.

Hver fjerde jobber flere steder

- Nå ser vi dette også i Norge. 7 av 10 helsefagarbeidere jobber deltid og hver fjerde ansatt jobber flere steder for å få en inntekt å leve av. Pandemien viser at det er livsviktig å øke andelen faste, hele stillinger i pleie- og omsorg, sa leder i Fagforbundet, Mette Nord, til den norske koronakommisjonen.


Fagforbundet

En ny undersøkelse FAFO har utført for Fagforbundet, viser at et stort flertall av helsefagarbeidere fortsatt jobber deltid, ofte på flere helseinstitusjoner. Flere sykehjem som har hatt smitte og dødsfall blant beboere, har fått smitten inn med ansatte.

Mange små stillinger - bare 15 prosent er heltid

FAFO sin kartlegging viser at 20 prosent av utlyste stillinger i pleie- og omsorg har 20 prosent arbeidstid eller mindre. Det kan for eksempel bety helgevakt annenhver helg. Bare 15 prosent av utlyste stillinger i pleie- og omsorgssektoren er hele stillinger.

- Dette er utfordringer arbeidsgiver må ta ansvar for. Det er ikke de som jobber deltids sitt ansvar når tilbudet ikke er noe annet enn deltid, presiserer Nord. 

I tillegg presenterte Tankesmien Agenda sin koronarapport og presenterte de funnene de har gjort. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?