Til hovedinnhold

Vel gjennomført standard morgen: Mangfoldsledelse

Torsdag ble frokostmøtet avholdt hos Standard Norge hvor standarden ble presentert sammen med flere spennende innspill. Standarden er nå på høring og Fagforbundet, som har deltatt i komiteen i utarbeidelsen av standarden, håper på mange høringssvar.

26.01.2018 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 26.01.2018

Sammen med kaffe og gode smørbrød ble standarden i ledelsessystemer for mangfold (NS 11201) presentert av komiteleder Loveleen Brenna (Seema) og Standard Norge prosjektleder Håvard Hjulstad. Interessante innlegg fra IMDI, Ullensaker kommune og forskning fra entrepenør og byggnæringen ble også presentert. 

Frokostmøtet var godt besøkt og nestleder i yrkesseksjonsstyret, Mette Ashmyr, deltok også. 

Fagforbundet har selv vært endel av komiteen i utarbeidelsen av standarden og håper derfor på mange høringssvar slik at standarden kan bli et godt verktøy for ledere og tillitsvalgte. Fagforbundet og yrkesseksjon kontor og administrasjon er opptatt av at mangfold skal ledes på best måte slik at de ansattes unike kompetanse, både formell og uformell, skal bli anerkjent og kan bidra til verdiskapning i bedrifter og organisasjoner.  

 

Med denne standarden ønsker vi å gi samfunnet enda et redskap til å dra ut fordelene og styrkene i mangfoldet i samfunnet.

Forslaget til standard for mangfoldsledelse, benevnes prNS 11201 mens den er på høring, kan du finne på Standard Norges gratis tjeneste "standard på høring".

Høringsfristen er satt til 03.april. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?