Til hovedinnhold

Årets tariffmaraton er i mål

Kan gå tilbake til en barnehage med tariffavtale etter halvannen uke med streik.

Kan gå tilbake til en barnehage med tariffavtale etter halvannen uke med streik. (Foto: John-Ole Engnes)

19. september ble punktum satt for årets lønnsoppgjør. Alle de store tariffoppgjørene er avsluttet og mange flere enn vanlig er løst gjennom forhandlinger.

26.09.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 02.10.2018

 – Det er et godt tegn at vi greier å unngå å gå til riksmekleren med så mange oppgjør. Jeg tror det er viktig for tilliten til hele forhandlingsordningen at vi greier å komme til enighet gjennom forhandlinger, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Det er fortsatt en god del arbeid igjen, ikke minst lokale forhandlinger.

Se OSS tillitsvalgtes nye kokebok om lokale forhandlinger

– Flere steder må vi løse spørsmål knytta til pensjon, så arbeidsløse blir vi nok ikke. Vi kan oppsummere at i tillegg til alle oppgjørene vi gjorde unna i våres, så har vi også hatt en travel tariffhøst, smlier hun.

Tok kampen for tariffavtale

De ansatte i Krokusen barnehage i Sandefjord tok kampen for å få tariffavtale. De vant, både for sin egen barnehage og for kollegene i Prestekragen barnehage. Etter litt over en ukes streik kunne de barnehageansatte gå tilbake på jobben og glede seg over at tariffavtale var på plass i to barnehager i Sandefjord.

Enighet i kirken

Det ble meklingsresultat i avtaleområdet Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) natt til 19. september. Fagforbundet forhandlet fram et resultat som gir en årslønnsvekst på linje med arbeidslivet for øvrig. Resultatet gir en sikker lønnsutvikling for medlemmene. Et av de vanskelige spørsmålene var selve lønnssystemene for ulike arbeidstakergrupper. Det ble enighet om at partssammensatte utvalg skal se på dette. Det var viktig for arbeidstakersiden.

Enighet i private barnehager

I begge de to største barnehagekjedene FUS og PBL, kom partene til enighet gjennom forhandlinger. I FUS-barnehagene fikk Fagforbundet en heving av minstelønnssatsene. Partene ble også enige om å videreføre dagens AFP-ordning.

Også i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) fikk vi på plass en ny tariffavtale gjennom forhandlinger. Det økonomiske resultatet i begge områdene var i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

Pensjon - ytelsesordningen videreføres

  • Ansatte som er omfattet av den midlertidige innskuddsordningen skal 31. desember 2018 meldes inn i ytelsesordningen, dersom ikke annet avtales.
  • Ansatte som har tapt på å være omfattet av denne ordningen ved en slik innmelding ytes lønnskompensasjon som om de hadde vært tilsluttet ytelsesordningen fra 1. mai 2018. 
  • Ansatte som har hatt bedre ytelser enn de ville fått i ytelsesordningen beholder disse. 
  • Partene er enige om en videre prosess fram mot en ny pensjonsordning, og har som mål at en ny tjenestepensjon senest skal kunne tre i kraft 1. januar 2020.

Godt oppgjør for personlige assistenter (BPA)

Personlige assistenter og funksjonsassistenter i avtaleområdet Uloba har også fått ny tariffavtale gjennom forhandlinger. Det ble forhandlet fram en forbedret pensjonsordning. Det blir opptjening fra første krone - og det gjelder fra 1. januar 2019. Det er ingen krav til stillingsstørrelse og lengde på ansettelsestid. 

Enighet med Virke om oppgjøret i helse, utdanning og kultur

Fagforbundet forhandler syv overenskomster i helse, utdanning og kultur (HUK). Også på dette området nådde Fagforbundet fram til et resultat lik det som er oppnådd i sammenlignbare områder, uten å måtte gå til mekling.

Mer om årets tariffoppgjør - gå inn på de nye nettsidene og se oversikt over avtaleområdene

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?