Til hovedinnhold

Fagforbundets prioriteringer for lønnsoppgjøret står ved lag

LO Kommunes daglige leder, Pål Skarsbak, understreker at prioriteringene til årets lønnsoppgjør fremdeles gjelder.

LO Kommunes daglige leder, Pål Skarsbak, understreker at prioriteringene til årets lønnsoppgjør fremdeles gjelder. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Hovedoppgjøret 2020 er utsatt til høsten, det er ikke på noen måte avlyst. Selv om Norge er i en helt spesiell situasjon, så ligger prioriteringene som ble gjort gjennom tariffkonferanser og debatt fast, sier daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

20.05.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 14.10.2020

Han forteller at en av mange prioriteringer er å løfte fagarbeiderne som har sakket lønnsmessig akterut de siste årene. Samtidig har mange av Fagforbundets medlemmer strukket seg veldig langt under denne krisa, som langt fra er over.

– Vi skulle gjerne sett at de mange som har gjort en ekstra innsats under pandemien får en anerkjennelse, men hvor enkelt det blir, det vet vi ikke. Både sykehussektoren og kommunene kan sammenliknes med økosystem der mange fag- og yrkesgrupper er avhengige av hverandre for å gjøre en god jobb, derfor blir det feil å peke på en enkelt yrkesgruppe som liksom skal fortjene lønnsmessig uttelling mer enn andre under denne pandemien, sier Skarsbak.

Ser mange skjær i sjøen

– Når vi går inn i forhandlinger, så er det alltid med et klart mål om å få til et best mulig resultat for medlemmene, uansett hvilken motpart vi møter.

– Vi må forsøke å få til et tariffoppgjør som har en god sosial profil, og som ivaretar alle medlemsgrupper så godt som mulig. Samtidig ser vi at arbeidsledigheten er rekordhøy, de økonomiske utsiktene usikre og landene vi selger varer og tjenester til sliter minst like mye som oss i Norge. Når regjeringen nå har skrudd ned anslaget for lønnsvekst i år til et minimum, så er det åpenbart for alle at vi står overfor litt av en utfordring i årets oppgjør, sier daglig leder i LO-kommune Pål Skarsbak.

Det er avtalt at lønnsoppgjørene for offentlig sektor vil kunne komme i gang i september. Det skjer etter at Fellesforbundet og Norsk industri er ferdig med sine forhandlinger, det såkalte frontfaget, som er normgivende for de påfølgende oppgjørene. Fristen for en forhandlingsløsning i dette oppgjøret er 21. august.

Fristen for å bli enige om en forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret er satt til 15. september.

Nedjusterte lønnsvekst

I revidert nasjonalbudsjett nedjusterte regjeringen kostnadene til lønnsvekst i kommunene fra 3,6 til 1,5 prosent.

– Dette er prognoser, og de treffer sjelden, sier Skarsbak.

KS har basert sine anslag på siste prognose fra Statistisk sentralbyrå, som mener lønnsveksten vil være 2 prosent. Kommunenes interesseorganisasjon KS mener det må bli et såkalt null-oppgjør.

Samtidig er forventet prisvekst også justert ned fra 1,5 prosent i den foreløpige rapporten fra teknisk beregningsutvalg i februar til rundt 1 prosent i revidert budsjett i mai.

– Før lønnsoppgjøret i vår ble det snakket om rammer på pluss/minus 3 prosent. Men det var før koronakrisen ga en helt annen økonomisk situasjon både i Norge og for våre handelspartnere. Uten at jeg vil forskuttere det utsatte oppgjøret til høsten, tror jeg ikke det er realistisk å forvente så store lønnstillegg som vi så for oss i februar/mars, sier Skarsbak.

Les også Fagbladet-sak: Så lavt kan tillegget bli i år

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?