Til hovedinnhold

Fagforbundet Trondheim setter heltid på dagsorden

Illustrasjon

Illustrasjon (Foto: Jan Lillehamre)

– Deltidsfloka er ikke løst, og det går for langsomt framover. Det sa kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu til Adressa 12. august. Innrømmelsen kom etter at Fagforbundet Trondheim avslørte hvor dårlig kommunen egentlig er på heltid.

12.08.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 03.11.2020

Fredag 7.august fikk Fagforbundet Trondheim en stor sak i Adressa med tittelen «Trondheim kommune lyste ut 301 stillinger - gjett hvor mange som var heltid?». Der la fagforeninga fram tall som viser at over en periode på 15 måneder, lyste kommunen ut 301 helsefagarbeiderstillinger, hvor kun 39 var heltid.


privat

Leder i Fagforbundet Trondheim, Sonia Tangen, sier det er uakseptabelt at så få av helsefagarbeiderstillingene Trondheim kommune utlyste var heltid

– Det er helt uakseptabelt at det er slik, særlig med tanke på at det er fatta flere politiske vedtak på at Trondheim kommune skal etterstrebe en helt, sier Tangen.

Systemsvikt

Hun er heller ikke så glad i ordet heltidskultur, hun mener dette er en systemsvikt.

– Det er i alle fall ikke mulig å leve av ei deltidsstilling på under 20 prosent, så noe må skje, sier leder i Fagforbundet i Trondheim, Sonia Tangen.

Det er ikke bare Trondheim kommune som sliter, 14 av Trøndelags kommuner utlyste 0 prosent heltidsstillinger i perioden på 15 måneder. Av de 301 helsefagarbeiderstillingene Trondheim kommune utlyste, var kun 39 av stillingene heltidsstillinger.

Tall for hele landet er omtrent på samme nivå det viser heltidslista Fagforbundet har utarbeidet.

Ikke fornøyd med det svaret kommunen gir

Sonia Tangen sier fagforeninga vil jobbe på til de får svar og løsninger de kan leve med.

– Vi er overhodet ikke fornøyd med de svara som kom i Formannskapet fra kommunaldirektør Rognes Solbu.

Rognes Solbu forklarte at kommunen mener utfordringen ligger i turnus. Arbeidsforkortelsen i 1987 gjorde at mange skiftyrker la om grunnturnusen og tilpasset den til ny arbeidstid. I omsorgstjenestene gikk man over fra å jobbe annenhver helg til hver tredje helg. Hullene som da oppsto ble, og blir fremdeles tettet med små stillingsbrøker.

Helgene er utfordringen

– Det er helgene som er utfordringen, og i Trondheim kommune har personaltjenesten med bakgrunn i vedtak om heltidskultur, fått i oppgave å stoppe alle utlysningene fra helse og velferd som ikke er heltidsstillinger, med unntak av rene nattevakt og helgestillinger, sa Rognes Solbu til Formannskapet.

Trondheim kommune har et arbeid i gang som skal legges fram i oktober, der vil flere tall komme fram fra hver enkelt enhet om de ansattes stillingsprosent. Rapporten skal behandles i administrasjonsutvalget.

– Fagforbundet Trondheim skal følge opp dette tett, være på både politikere og administrasjon sier Tangen, det er jobben vår det, legger hun til.


Godt å jobbe med skikkelige verktøy

- Fagforbundet har jobba lenge for å bli kvitt den store andelen deltidsstillinger, og den deltids/heltidslista med tall fra hver kommune har gitt oss et kjempegodt verktøy til å komme ut med krava våre, sier Sonia Tangen.

Hun oppfordrer alle fagforeninger til å bruke lista. Tall og tydelige fakta er gull når det gjelder å komme på i lokalavisene.

– Vi har fått gjennomslag hos politikerne før, men når dette blir en sak alle i byen kan lese om i Adressa, har vi enda mer å gå på, sier Tangen.

Konstant beredskap

Kravet fra Fagforbundet Trondheim er hele, faste stillinger slik at folk skal være økonomisk uavhengige og ha forutsigbare og stabile arbeidsforhold.

– Vi kan ikke ha en praksis der de ansatte må gå i konstant beredskap og vente på telefon fra sjefen om ekstravakter, sier hun.

Hun kjøper ikke argumentet rundt helgearbeid, det holder ikke.

– Andre virksomheter med døgnkontinuerlig drift får til det med heltidsstillinger, så det må vi få til også i helse, sier en kamplysten fagforeningsleder.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?