Til hovedinnhold

Vi må utdanne flere helsesekretærer

Sykehusene må ikke glemme å ta inn helsesekretær-elever slik at de får innblikk i den spennende og givende arbeidshverdagen som venter dem. Det er nødvendig for at vi får flere kvalifiserte søkere til de viktige stillingene.

12.11.2018 av Faggruppe for helsesekretærer i Fagforbundet
Sist oppdatert: 30.09.2022

En helsesekretær er en fagutdanning over tre år i videregående skole. Det er en utdannelse som er tilpasset helsevesenet. Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesekretær er laboratoriearbeid, kontorarbeid og yte service for pasienter. I jobben samarbeider du tett med leger, sykepleiere og andre helsefagarbeidere. 

Flere rekrutteringsutfordringer 

  • Det er mangel på kvalifisert personell i viktige stillinger
  • Sykehusene får ikke kvalifiserte søkere til stillingene som utlyses
     
  • Det må være større oppmerksomhet på helsesekretærutdanningen - slik at utdanningen blir mer attraktiv for ungdom

Yrkessidene for helsesekretærer

På sykehusene er det få kvalifiserte søkere til helsesekretærstillingene. Det er ofte søkere med utdanninger som ikke er fullgode, for eksempel medisinsk sekretær. Noen søkere har ikke noen medisinskfaglig bakgrunn. Til tider opplever vi som jobber som helsesekretærer at folk ofte «tas inn fra gata». Det er en dårlig kvalitetssikring av tjenesten vår. 

En autorisert helsesekretær = kvalitet

Elevene som tar utdanningen ønsker å jobbe på legekontor hvor de mener de får brukt hele utdannelsen sin. En utfordring er å nå ut til alle som tenker på denne karriereveien om at det er mange spennende oppgaver på et sykehus som skal utføres. 

Folk uten utdanning som autorisert helsesekretær går rett inn i samme lønnsramme som de som har autorisasjon. Det er med på å undergrave utdanningen vår og medfører at mange tar den «lettvinte» utdanningen siden den gir like lønnsvilkår. Det er avgjørende at arbeidsgiverne våre vet at de velger kvalitet når de velger en autorisert helsesekretær.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?