Frilansere i Fagforbundet teater og scene

10 år siden Kulturløftet ble til (Foto: Kulturløftet)

Fagforbundet Teater og Scene organiserer frilansere og selvstendig næringsdrivende innenfor scenekunstområdet. Fagforeningsleder Henriette Jevnaker synes det er lærerikt å jobbe med selvstendige og frilansere.

13.05.2020 av Fagforbundet
Sist oppdatert: 13.05.2020

Disse medlemmene leverer ofte tjenester innenfor våre allerede tariffregulerte virksomheter der de utfører oppgaver som design og leverer spisskompetanse innenfor en rekke fagområder.

- Å organisere medlemmer utenfor det ordinære arbeidstaker/arbeidsgiverforholdet er både interessant og utviklende for oss tillitsvalgte, særlig fordi problemstillingene er så individuelle. Frilansere og selvstendig næringsdrivende i våre områder er en veldig uensartet gruppe. Noen frilanser fordi de trives med det, har et godt nettverk og kundegrunnlag og klarer seg godt. Andre frilanser fordi det ikke finnes ansettelsesmuligheter for deres fagområde, de kan være nyutdannede som etablerer nettverk, eller de frilanser i tillegg til fast hovedarbeid. Vi må sørge for trygghet i arbeidshverdagen for alle.


Geirmund jor

Det er utfordrende å sikre frilanserne en demokratisk forankring i fagforeningen når systemet er bygd opp rundt de klassiske virksomhetsvise klubbene.

- Medlemmene er en del av klubben når de frilanser i virksomhetene, utenom dette har de en direktelinje til fagforeningen. Fagforeningen må etablere og drifte andre typer møteplasser for de medlemmene som ikke har en fast arbeidsgiver, forteller Henriette Jevnaker.

For oss i Fagforbundet er det viktig å organisere selvstendige av to hovedårsaker:

  • For det første skal alle som deltar i arbeidslivet i Norge ha anledning til å organisere seg. Få hjelp og støtte, samt å kunne bli representert av en tillitsvalgt.
  • For det andre må vi sikre at vi har innsikt i alle deler av våre virksomheters drift. Det skal ikke være slik at arbeidsgiverne kan undergrave tariffavtalene ved å leie inn bemanning fremfor å ansette. 

Ved å organisere selvstendige fyller vi alle parters behov. Vi sikrer de selvstendige og de fast ansatte samtidig. Noen selvstendige er i realiteten midlertidig ansatte og har rettigheter etter arbeidsmiljøloven jfr. Aleris-saken. Slike avklaringer bistår fagforeningen med.

Dette gjør Fagforbundet Teater og Scene

  • Kurs i opphavsrett og åndsverk. Hvilke lovverk og reguleringer gjelder når du utvikler et verk, hvordan sikre eierskap, kreditering og kompensasjon.
  • Kurs i årsregnskap/årsoppgave og selskapsform.
  • Bistand i kontraktspørsmål og avtalerettslige spørsmål.
  • Bygger faglig fellesskap.
  • Politisk arbeid: pensjon, trygd, lovverk som er relevant for selvstendige. 

 

 

;