Fagforbundet sa ja til bussbransjeavtalen

Stein Guldbrandsen deltok i mekling om bussbransjeavtalen Nettbuss - Spekter, på vegne av  Fagforbundet.

Stein Guldbrandsen deltok i mekling om bussbransjeavtalen Nettbuss - Spekter, på vegne av Fagforbundet. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

63 prosent av Fagforbundets medlemmer stemte ja til bussbransjeavtalen mellom LO Stat/Nettbuss og Spekter.

27.04.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 25.09.2018

Det betyr blant annet at avtalen i Spekter fortsatt er lik avtalen i NHO. Det er Stein Guldbrandsen, som har representert Fagforbundets bussansattte under meklingen, fornøyd med. Han er imidlertid noe mellomfornøyd med den økonomiske delen av avtalen. Han mener neste hovedoppgjør i 2020 blir avgjørende for å få medlemmene i dette avtaleområdet opp på gjennomsnittlig industrilønn. Så langt er medlemene bare på omlag 90 prosent av industrilønn.

– Det står en voldsom utfordring foran oss i oppgjøret om to år. Det er mye å ta igjen for å få et godt økonomisk oppgjør, sier Guldbrandsen.

Det ble enighet i meklingen mellom LO Stat/Nettbuss og Spekter natt til 11. april. Den gang uttalte Guldbrandsen:

– Vi er opptatt av at det fortsatt skal være to like bussbransjeavtaler i NHO og i Spekter. Det har vi klart å oppnå gjennom meklingen. Dette er for å motvirke konkurranse på de ansattes lønns- og arbeidsforhold. Vi har også fått på plass slitertillegget, AFP og det samme generelle tillegget som i NHO-området, forteller Guldbrandsen.

Nådd målene

Stein Guldbrandsen er fornøyd med at de fleste målene som ble vedtatt på LOs representantskap er oppfylt i oppgjøret så langt.

– Det er gjort en usedvanlig god jobb når det gjelder sosial dumping, med å få på plass dekning av reise, kost og losji. AFP og det som kalles slitertillegget er også bra, sier han.

Bra for de fleste

Når det gjelder økt kjøpekraft for alle, så er ikke Guldbrandsen like fornøyd med resultatet for bussansatte.

– For de fleste er dette også et godt økonomisk oppgjør, men det er lite for ansatte innenfor bussbransjen. Bussbransjeavtalen er en normallønnsavtale, hvor de kun får det generelle tillegget. Det er ikke lokale forhandlinger.

Normallønnssatsene og minstelønnssatsene i Bussbransjeavtalen økes med kroner 2 535,- (kroner 1,30 per time).

Slitertillegget

Slitertillegget blir identisk med det som er avtalt mellom LO og NHO. Dette er et tillegg til pensjonen for dem som går av med pensjon ved 62, 63 eller 64 år og ikke arbeider ved siden av. LO og NHO bruker pengene fra fondet for Sluttvederlagsordningen for å finansiere dette. Et slikt fond fantes ikke for Spekter-bedriftene. Derfor var det en utfordring å finne en løsning på dette i forhandlingene.

 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?