Til hovedinnhold

Fagforbundet utfordrer de rød-grønne om buss på anbud

Trygghet for alle: ­Kollisjonssikkerheten for sjåførene må bli bedre, krever tillitsvalgte i bransjen.

Trygghet for alle: ­Kollisjonssikkerheten for sjåførene må bli bedre, krever tillitsvalgte i bransjen. (Foto: Margareth Wilthil)

Fagforbundet har sendt et brev til sendt Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG der forbundet ber partiene om å ta forslag om buss i egenregi inn i programmene til fylkestingsvalget.

15.11.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 19.11.2018

I brevet skriver Fagforbundet blant annet at all lokal busstrafikk i Norge er konkurranseutsatt. EUs kollektivtrafikkforordning gir lovgrunnlaget for organisering av lokal kollektivtrafikk, og hovedregelen er at kollektivtrafikk skal konkurranseutsettes.

Egenregi er mulig

 – Men dette er ingen absolutt regel. Det viktigste unntaket er når myndighet med ansvar for lokal kollektivtrafikk, altså fylkene, selv eier selskapet som driver kollektivtrafikken. Men da kan ikke det aktuelle selskapet delta selv i anbudskonkurranser i andre fylker, forteller Stein Guldbrandsen, leder for yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet.

Fagforbundet foreslår forbundet at partiene programfester at det skal etableres fylkeskommunale kollektivtrafikkselskap som skal ta drift av den fylkeskommunale busstrafikken i egenregi når gjeldende avtaler løper ut.

Utfordringer

Det er nemlig ikke ukomplisert med anbud i kollektivtrafikken. I 2016 tok fem av de største busselskapene ut 338 millioner kroner i overskudd, dette er midler som burde gått til kollektivtrafikken.

I 2014 dokumenterte De Facto at bussene i anbud bare brukes 2/3 av forventet levetid. Ved oppstart av kontrakt skaffes nye busser som nedbetales i løpet av kontraktsperioden (oftest 7 år). Bussene skrotes etter det, selv om de har en lengre levetid. Det kan gi store samfunnsøkonomiske tap.

Dyrt og dårlig

Dessuten medfører anbudsregimet økt byråkrati i form av høyere administrative kostnader. Til sammen har fylkeskommunene og busselskapene i markedet 23 enheter som utarbeider anbud og gir tilbud på kontraktene.

Det er i anbudene kvalitetskravene til de ulike leverandørene stilles. Dermed har de ansatte i busselskapene liten innflytelse. Et norsk konkurransefortrinn som medarbeiderinnflytelse representerer, blir en ubrukt ressurs i slike kontrakter.

Muligheter

 – Vi i Fagforbundet mener drift i egenregi er lurt, lønnsomt og styringseffektivt. Drift i egenregi gjør endring og omstilling enklere og raskere å gjennomføre. Politikerne kan styre gjennom vedtak og ikke gjennom kontrakt. Vi får lavere administrasjonskostnader og bedre og mer effektiv utnytting av kjøretøy og materiell, sier Guldbrandsen.

Fagforbundet krever handling

Kollektivtransporten slik den er organisert i dag overlater alt til markedet gjennom en bestiller-utførermodell som gir private aktører samlet sett et monopol. Transporttjenesten kan verken kvalitetsmessig, tjenestemessig, miljømessig eller økonomisk måles mot tjenester gitt i egenregi, siden det ikke finnes på denne sektoren i dag.

Konkurransen mellom de private aktørene kan føre til reduksjon i kvalitet, mindre tjenesteutvikling og bærekraft for å opprettholde eller øke overskuddet. Derfor mener Fagforbundet at de rød-grønne partiene og MDG programfester at dette bør gjøre i egenregi.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?