Til hovedinnhold

Vedtas jernbanepakke fire, er det ingen vei tilbake

TOGER INN: Fra venstre: NJF-nestleder Jane B Sæthre, leder i Lokmansforbundet, Rolf Jørgensen, NJF-leder Kjell Atle Brunborg, og NJF-sekretær Kjell Næss barer fanen "Din og min jernbane er ikke til salgs!" inn foran Stortinget under togstreiken.

TOGER INN: Fra venstre: NJF-nestleder Jane B Sæthre, leder i Lokmansforbundet, Rolf Jørgensen, NJF-leder Kjell Atle Brunborg, og NJF-sekretær Kjell Næss barer fanen "Din og min jernbane er ikke til salgs!" inn foran Stortinget under togstreiken. (Foto: Ole Palmstrøm)

Stortinget har vedtatt en jernbanereform hvor all innenlandsk persontrafikk skal ut på anbud. EUs jernbanepakke fire gjør det hele irreversibelt. Den gir EU kontroll med norsk jernbane for all framtid.

14.12.2018 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 14.12.2018

Etter å ha gjennomført jernbanepakker som pålegger å dele opp infrastruktur og trafikkselskap, full konkurranse i godssektoren, og full liberalisering av grenseoverskridende persontrafikk, skal nå all persontrafikk konkurranseutsettes.

Muligheten for å føre en nasjonal jernbanepolitikk, tenke helhet og integrert jernbane vil være umulig med jernbanebakke fire. Stortinget kan ikke velge en annen politikk, sjøl om et flertall i folket og på Stortinget skulle ønske det.

De tradisjonelt EU-kritiske partiene har hele tida sagt nei til å innføre EUs jernbanepakker. Nå sier også Arbeiderpartiet nei til å innføre EUs jernbanepakke fire, og velger å gå mot en obligatorisk konkurranseutsetning og privatisering. Fagforbundets landsstyre vil sterkt oppfordre KrF til å sikre flertall for at kontrollen over norsk jernbane skal ligge i Norge, når Stortinget fatter sin avgjørelse på nyåret.

Norge er pålagt gjennom EØS-avtalen å gjennomføre EUs jernbanepakker, dersom Stortinget ikke vedtar å reservere seg mot EUs pålegg. Stortingsflertallet kan si nei til pakka, altså legge ned veto mot EØS-avtalen.

Mindre trafikk og tapte penger

Etter å ha gjennomført jernbanepakker som pålegger å dele opp infrastruktur og trafikkselskap, full konkurranse i godssektoren, og full liberalisering av grenseoverskridende persontrafikk, konkurranseutsettes nå også all persontrafikk (unntatt Flåmsbana). Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalslinja sto først for fall.

Så langt har ingen av jernbanepakkene gitt mer trafikk på jernbanen. De har kun ført til økte offentlige kostnader og overføring av offentlig kapital til private. Siden innføring av jernbanepakke to (full konkurranse i godssektoren) i 2007 har det gått dårlig for godstrafikken.

Enkelte spår en snarlig død for gods på bane. På Sørlandsbanen kutter CargoNet to av fire avganger. Det betyr 5000 flere lastebiler over på veiene i stedet. I  desember 2018 gikk det aller siste godstoget på Raumabanen. Gods på bane reduseres nå med nesten 30 prosent.

Penger i lomma på privat eier

NSB leverer årlig utbytte til staten. I år har de betalt inn 225 millioner. I 2016 leverte de omtrent 600 millioner og samlet de siste fire årene før oppdelingen av NSB-konsernet leverte NSB 1,5 milliard i utbytte til staten. Omtrent ti prosent av NSBs overskudd kom fra Sørlandsbanen. Go Ahead vil ikke levere utbytte til den norske stat, men til eier David Brown. Dette er tapte penger for Norge. Penger som kunne vært brukt til mer jernbane.

Takket være dagens regjering har de fleste jernbaneansatte gått betydelig ned i lønn i form av reduserte pensjoner.

Fagforbundets landsstyre støtter Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund i kampen for min og din jernbane, og mot Jernbanepakke fire.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?