Til hovedinnhold

Hovedverneombud ville stenge busstilbud for å verne førerne

Bussene er fremdeles preget av smitteverntiltak.

Bussene er fremdeles preget av smitteverntiltak. (Foto: Mostphotos)

– Uten vernetiltak parkerer vi alle Vys busser i Møre og Romsdal. Dette var hovedverneombud i VY-buss, Harald Sehms klare melding til arbeidsgiver da bestillerselskapet Fram ville fjerne koronatiltak. Han ble hørt og tiltakene opprettholdt.

16.06.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 25.06.2020

Det var ordningen med stengte framdører og avstengt første seterad Fram ville fjerne. Vy opererer flere hundre busser på en lang rekke ruter i Møre og Romsdal, og en full stans ville fått alvorlige konsekvenser for kollektivtilbudet i fylket.

Ville betydd fare for liv og helse

– Å fjerne dette tiltaket ville ha økt smittefaren og satt de ansattes helse i fare. Som hovedverneombud var det min plikt å passe på at det ikke skjedde, sier Sehm. Han legger til at hans varsel om å sette bussene ut av trafikk er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML) § 6.2.3 og 6.3.1. Bestemmelsene gir verneombudet/hovedverneombudet rett til å stenge ned arbeidet når det foreligger fare for arbeidstakernes liv eller helse. Arbeidstilsynet støttet og opprettholdt hovedverneombudets varsel.

Vernetjenesten har stor makt

Harald Sehm forteller at det nok er få som er klar over at AML gir vernetjenesten så sterke maktmidler.

– Å stenge ned en arbeidsplass er absolutt siste utvei og bestemmelsene om dette blir heldigvis sjelden brukt, men det skjer, forteller han.

Fryktet dominoeffekt

– Vi må glede oss over at det ikke ble nødvendig å bruke så harde midler. Vi fryktet en dominoeffekt som kunne ha ført til at også andre busselskap i andre deler av landet ville fjerne tiltak. Det er ingen argumenter for at smitte­risikoen er mindre i dag (mandag 8. juni, red.anm.) enn de var for tre måneder siden. Tiltakene er enkle og effektive, sier Sehm.

– Vi mener helt klart at dette var et tilfelle der det var riktig å benytte vernebestemmelsene i AML. Det er ingen grunn til å lempe på dette koronatiltaket nå. Men, legger han til, vi vet ikke hvor lenge det varer. Det kommer stadig nye anbefalinger og oppmykinger, og vi kan også komme til å måtte endre våre vernetiltak.

Regjeringen lover kompensasjon

Sehm legger til at han forstår at stengte framdører innebærer tap av billettinntekter, men han minner om at regjeringen har lovet offentlig sektor at de vil få kompensert sine tap som følger av koronapandemien. Bestillerselskapet Fram er offentlig eid og vil komme inn under en slik garanti.

– Uansett er hensynet til liv og helse viktigere enn lønnsomhet, sier fagforbundsmedlem og hovedverneombud Harald Sehm.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?